Bài thực hành số 7 tin học 12

      147

Bài tập và thực hành thực tế 7: chủng loại hỏi trên những bảng

1. Mục đích, yêu cầu

- sản xuất mẫu hỏi kết xuất thông tin từ không ít bảng.

Bạn đang xem: Bài thực hành số 7 tin học 12

- Củng gắng và rèn luyệ năng lực tạo mẫu hỏi.

2. Nội dung

- sử dụng CSDL KINH_DOANH từ các bài thực hành thực tế trước.

Câu 1 trang 68 sgk Tin học tập 12

Sử dụng nhị bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng hàm Count lập mẫu mã hỏi liệt kê các loại sản phẩm (theo tên mặt hàng cùng) chu kỳ được đặt.

Lời giải

- tạo thành mẫu hỏi. Lựa chọn Create kế tiếp chọn Query Design.

*

- lựa chọn hai bảng HOA_DON cùng MAT_HANG.

*

- Chọn các trường để hiển thị thông tin. Do ta mong muốn hiển thị tin tức theo tên món đồ và mốc giới hạn được đặt cần ta chọn như sau.

Xem thêm: ' Bồng Lai Tiên Cảnh Trung Quốc, Mê Mệt Với Chốn Bồng Lai Tiên Cảnh Truyền Kỳ

*

- thừa nhận Totals để triển khai gom nhóm:

*

- Chỉnh điều kiện như hình:

*

- thừa nhận Run để triển khai mẫu hỏi:

*

- công dụng ta thấy cây bút bi được đặt 1 lần, Mực với Tẩy được để 2 lần, thước kẻ được để 3 lần.

Câu 2 trang 69 sgk Tin học tập 12

Sử dụng hai bảng HOA_DON với MAT_HANG, dùng các hàm AVG, MAX, MIN để thống kê số lượng trung bình, cao nhất, phải chăng nhất trong những hóa đơn mua hàng theo tên khía cạnh hàng.

Lời giải

- tạo thành mẫu hỏi. Lựa chọn Create kế tiếp chọn Query Design.

*

- chọn hai bảng HOA_DON cùng MAT_HANG.

*

- Chọn các trường nhằm hiển thị thông tin. Do ta hy vọng hiển thị tin tức theo tên sản phẩm và con số đặt hàng.

*

- thừa nhận Total để gom nhóm.

*

- Với những ý khác biệt ta chỉ cần thay những hàm thống kê lại tương ứng. Thống kê con số trung bình của các mặt hàng.