Bản đồ tp buôn ma thuột

      17

Bản đồ Hành chính Tỉnh Đắk Lắkmới nhấtdokemhamysophie.comcập nhất năm2021. Hiện nay Tỉnh lỵ của Đắk Lắk thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk là tỉnh nằm ở trung trung khu vùng Tây Nguyên, đầu nguồn của hệ thống sông Sêrêpôk và một phần của sông Ba, nằm trong khoảng tọa độ địa lý từ 107°28’57″Đ- 108°59’37″Đ và từ 12°9’45″B – 13°25’06″B.

Năm 2021 tỉnh Đắk Lắk đang vào giai đoạn phạt triển vượt bậc về khiếp tế và cả du lịch, chính vì thế mà lại nhu cầu kiếm tìm hiểu về các thông tin về Bản đồHành chính Tỉnh Đắk Lắklà nhu cầu cần thiết, đồng thời là thông tin cung cấp bản đồ vị trí đường đi mang lại các khác nước ngoài khi đến tham quanTỉnh Đắk Lắk. Trong khi thì chúng tôi còn cập nhật 1 số thông tin về thị trường bất động sản Đắk Lắkmới nhất thuộc vớiDanh sách những Dự án tại trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk


*
*

Bản đồ Hành bao gồm Tỉnh Đắk Lắk


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Tỉnh Đắk Lắk 15 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (Thành phố Buôn Ma Thuột), 1 thị xã (Thị làng mạc Buôn Hồ) cùng 13 huyện (Huyện Buôn Đôn, Huyện Cư Kuin, Huyện Cư M’gar, Huyện Ea H’leo, Huyện Ea Kar, Huyện Ea Súp, Huyện Krông Ana, Huyện Krông Bông, Huyện Krông Búk, Huyện Krông Năng, Huyện Krông Pắk, Huyện Lắk, Huyện M’Đrắk), với 184 đơn vị hành chủ yếu cấp xã, bao gồm đôi mươi phường, 12 thị trấn với 152 xã.

Bạn đang xem: Bản đồ tp buôn ma thuột

TÊN ĐƠN VỊTỈNH ĐẮK LẮK
Diện tích:13.030,5 km²
Phía bắc liền kề tỉnh Gia LaiPhía đông giáp những tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà
Phía nam giới giáp các tỉnh Lâm Đồng, Đắk NôngPhía tây tiếp giáp Campuchia với đường biên giới lâu năm 193 km
Dân số1.869.322 người
Tỉnh lỵThành phố Buôn Ma Thuột
Phân phân tách hành chính1 thành phố, 1 thị xã, 13 huyện

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Thành phố Buôn Ma Thuột: có 21 đơn vị hành bao gồm cấp thôn trực thuộc, bao gồm 13 phường: Ea Tam, Khánh Xuân, Tân An, Tân Hoà, Tân Lập, Tân Lợi, Tân Thành, Tân Tiến, Thắng Lợi, Thành Công, Thành Nhất, Thống Nhất, Tự An cùng 8 xã: Cư Êbur, Ea Kao, Ea Tu, Hoà Khánh, Hoà Phú, Hoà Thắng, Hoà Thuận, Hoà Xuân.


*

Bản đồ hành chính TP Buôn Ma Thuột


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH THỊ XÃ BUÔN HỒ

Thị làng mạc Buôn Hồ: gồm 12 đơn vị hành chủ yếu cấp xã trực thuộc, gồm 7 phường: An Bình, An Lạc, Bình Tân, Đạt Hiếu, Đoàn Kết, Thiện An, Thống Nhất với 5 xã: Bình Thuận, Cư Bao, Ea Blang, Ea Drông, Ea Siên.


*

Bản đồ hành chủ yếu thị buôn bản Buôn Hồ


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN BUÔN ĐÔN

Huyện Buôn Đôn: gồm 7 đơn vị hành chính cấp làng trực thuộc, bao gồm 7 xã: Cuôr Knia, Ea Bar, Ea Huar, Ea Nuôl, Ea Wer (huyện lỵ), Krông Na, Tân Hòa; được phân thành 99 thôn, buôn.


*

Bản đồ hành chính huyện Buôn Đôn


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN CƯ KUIN

Huyện Cư Kuin: gồm 8 đơn vị hành chủ yếu cấp xã trực thuộc, bao gồm 8 xã: Cư Êwi, Dray Bhăng (huyện lỵ), Ea Bhôk, Ea Hu, Ea Ktur, Ea Ning, Ea Tiêu, Hòa Hiệp.


*

Bản đồ hành bao gồm huyện Cư Kuin


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN CƯ M’GAR

Huyện Cư M’gar: có 17 đơn vị hành chính trực thuộc 15 xã với 2 thị trấn:

2 thị trấn: Quảng Phú (huyện lị), Ea Pốk15 xã: Cư Dliê M’nông, Cư M’gar, Cư Suê, Cuor Đăng, Ea Drơng, Ea H’đing, Ea Kiết, Ea Kpam, Ea Kuêh, Ea M’Dróh, Ea M’nang, Ea Tar, Ea Tul, Quảng Hiệp, Quảng Tiến.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN EA H’LEO

Huyện Ea H’leo: Có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thị trấn và 11 xã:

Huyện lị: thị trấn Ea Drăng (Đô thị loại IV)11 xã: Cư A Mung, Cư Mốt, Dliê Yang, Ea Hiao, Ea H’leo, Ea Khal, Ea Nam, Ea Ral, Ea Sol, Ea Tir, Ea Wy.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN EA KAR

Huyện Ea Kar: tất cả 16 đơn vị hành chính cấp xã, trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Ea Kar (huyện lỵ), Ea Knốp cùng 14 xã: Cư Bông, Cư Elang, Cư Huê, Cư Ni, Cư Prông, Cư Yang, Ea Đar, Ea Kmút, Ea Ô, Ea Păl, Ea Sar, Ea Sô, Ea Tíh, Xuân Phú.

Xem thêm: Top 15+ Truyện Ngắn Ngôn Tình Hiện Đại Sủng, Ngọt Mà Không Ngấy


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN EA SÚP

Huyện Ea Súp: Huyện gồm 1 thị trấn với 9 xã:

Huyện lị: thị trấn Ea Súp9 xã: Cư Kbang, Cư M’Lan, Ea Bung, Ea Lê, Ea Rốk, Ia Jlơi, Ia Lốp, Ia Rvê, Ya Tờ Mốt.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG ANA

Huyện Krông Ana: Có 8 đơn vị hành chủ yếu trực thuộc, bao gồm 1 thị trấn và 7 xã:

Huyện lị: thị trấn Buôn Trấp7 xã: Băng Adrênh, Bình Hòa, Dray Sáp, Dur Kmăl, Ea Bông, Ea Na, Quảng Điền.Tổng số xóm buôn: 73Buôn đồng bào dân tộc: 26

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG BÔNG

Huyện Krông Bông: có 14 đơn vị hành thiết yếu cấp thôn trực thuộc, bao gồm thị trấn Krông Kmar (huyện lỵ) cùng 13 xã: Cư Đrăm, Cư Kty, Cư Pui, Dang Kang, Ea Trul, Hòa Lễ, Hòa Phong, Hòa Sơn, Hòa Tân, Hòa Thành, Khuê Ngọc Điền, Yang Mao, Yang Reh.


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG BÚK

Huyện Krông Búk: tất cả 7 đơn vị hành bao gồm cấp làng trực thuộc, bao gồm 7 xã: Chứ Kbô (huyện lỵ), Cư Né, Cư Pơng, Ea Ngai, Ea Sin, Pơng Drang, Tân Lập.


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG NĂNG

Huyện Krông Năng: gồm 12 đơn vị hành thiết yếu cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Krông Năng (huyện lỵ) với 11 xã: Cư Klông, Dliê Ya, Ea Dăh, Ea Hồ, Ea Puk, Ea Tam, Ea Tân, Ea Tóh, Phú Lộc, Phú Xuân, Tam Giang.


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG PẮK

Huyện Krông Pắc: bao gồm thị trấn Phước An (huyện lị) cùng 15 xã: Ea Hiu, Ea Kênh, Ea Kly, Ea Knuếc, Ea Kuăng, Ea Phê, Ea Uy, Ea Yiêng, Ea Yông, Hòa An, Hòa Đông, Hòa Tiến, Krông Búk, Tân Tiến, Vụ Bổn.


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẮK

Huyện Lắk: bao gồm 11 đơn vị hành chính cấp buôn bản trực thuộc, bao gồm thị trấn Liên Sơn (huyện lỵ) cùng 10 xã: Bông Krang, Buôn Tría, Buôn Triết, Đắk Liêng, Đắk Nuê, Đắk Phơi, Ea Rbin, Krông Nô, nam giới Ka, Yang Tao.


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN M’ĐRẮK

Huyện M’Đrắk: tất cả 13 đơn vị hành bao gồm cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn thị trấn M’Đrắk (huyện lỵ) và 12 xã: Cư Króa, Cư M’ta, Cư Prao, Cư San, Ea H’Mlay, Ea Lai, Ea M’Doal, Ea Pil, Ea Riêng, Ea Trang, Krông Á, Krông Jing.


BẢN ĐỒ THÔNG TIN QUY HOẠCH TỈNH ĐẮK LẮK MỚI NHẤT


*

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2021 tỉnh Đắk Lắk


5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

BĐS quan lại tâmCăn hộĐất nềnNhà phố - Biệt thự

Là thương hiệu uy tín trên thị phần bất rượu cồn sản Việt Nam, kemhamysophie.com đã trở thành đối tác tin cậy của một loạt công ty, tập đoàn hàng đầu trong nghành bất rượu cồn sản


Dự án đang triển khai: rồng Pearl / Picity Sky Park / Richmond Quy Nhơn / MT Eastmark thành phố / Takashi Ocean Suite / Hải Giang Merry Land / Stella En Tropic / Grand Marina Saigon / The 9 Stellars / King Crown Infinity / The Rivana / The Sol City / Astral thành phố / La Vida Residences / Opal Skyline / The Aston Nha Trang / The Royal Đà Nẵng / Biên Hoà Universe Complex / Waterpoint / The Emerald Golf View / Picity High Park / Gem Sky World / Zeitgeist Nha Be / Nhơn Hội New city / Thanh Long cất cánh / West Gate / Aria Đà Nẵng / Phúc Đạt Tower / Sunshine Horizon / Sunshine Continental / CitiGrand / The Standard
 Central Park / Opal CityView
kemhamysophie.com - WEBSITE có THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

*

gmail.com

fanpage facebook