Biên bản họp hội đồng

      112
*

kemhamysophie.com

Lĩnh vực tứ vấn:  Đầu bốn Nước ngoài- tải Trí tuệ -M&A- Tranh chấp trên tòa.

Bạn đang xem: Biên bản họp hội đồng

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- tiếng Anh


Ở nội dung bài viết này doanh nghiệp Luật kemhamysophie.com mời quý các bạn đọc tham khảo Mẫu Biên bản họp hội đồng thành viên tại đây. Những vướng mắc liên qua mang lại biểu mẫu biên bản họp hội đồng thành viên, cũng tương tự vấn đề quy định doanh nghiệp cần phải tư vấn, hỗ trợ. Quý bạn đọc vui lòng tương tác công ty luật kemhamysophie.com qua đường dây nóng: 0916303656

Số: 01/BB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

———-

TP. Hồ nước Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2020 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ông/Bà ……..sở hữu991.000.000 đồng chiếm 99,9 % vốn điều lệ công ty

Chức danh: quản trị hội đồng thành viên – nhà tọa cuộc họp

Ông/Bà ……………….. cài 000.000 đồng chiếm 0,1 % vốn điều lệ công ty

Chức danh: Thành viên

Ông/ Bà:……… – Thư ký cuộc họp

Vắng mặt: 0.

Ông/bà:………………. Tuyên cha số member dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện triển khai cuộc họp hội đồng thành viên.

Xem thêm: Mua Bán Nhà Quận 9, Nhà Phố, Bán Nhà Mặt Tiền Tháng 11/2021, Chính Chủ Bán/ Cho Thuê Nhà Đất Căn Hộ Quận 9

Lấy ý kiến thông qua nội dung:

Giảm vốn điều lệ doanh nghiệp

Giảm vốn điều lệ từ 9.000.000.000 đồng xuống 7.000.000.000 đồng ví dụ giảm như sau:

Công ty hoàn trả lại đến Ông/Bà :………….. khoản vốn góp là 998.000.000 đồngCông ty hoàn lại lại mang lại Ông/Bà:………………..số vốn góp là 2.000.000 đồng

Danh sách thành viên, tỷ lệ vốn góp sau khoản thời gian thay đổi :

Ông/Bà …………………..sở hữu 993.000.000 đồng chiếm 99,9% vốn điều lệ công tyÔng/Bà ……………………… tải 000.000 đồng chỉ chiếm 0,1% vốn điều lệ công tySửa điều 7 điều lệ công ty về vốn điều lệ như sau:

Vốn điều lệ công ty: 7.000.000.000 đồng

Cơ cấu góp vốn như sau:

Ông/Bà:…………….. Thiết lập 993.000.000 đồng chỉ chiếm 99,9% vốn điều lệ công tyÔng/Bà:…………………sở hữu 000.000 đồng chỉ chiếm 0,1% vốn điều lệ công tyÝ kiến góp sức của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi nêu trên cùng sửa đổi Điều lệ công ty như nêu trên

Biểu quyết:Số phiếu tán thành: 2 phiếu/2 phiếu phát ra, phần trăm 100%Số phiếu ko tán thành: 0 phiếuKhông tất cả ý kiến: 0 phiếuHội đồng thành viên quyết định

Thông qua việc chuyển đổi nội dung đăng ký sale nêu trên và sửa đổi điều lệ công ty. Giao đến Ông/Bà ………….(đại diện theo quy định của công ty) tiến hành các thủ tục biến đổi tại cơ quan gồm thẩm quyền.