Biểu cảm bằng kí tự

      23

Bộ biểu tượng Cảm Xúc bằng Ký tự ✅ với 1001 Icon, Emoji những Loại ❣️ thường Được thực hiện Cho Facebook (FB), Zalo, Viber.


Các hình tượng Cảm Xúc bằng Ký Tự

Kho hình tượng emoji bằng ký tự đều hiện gồm sẵn với hàng chục ngàn mẫu tạị kemhamysophie.com với tương đối nhiều kiểu như: biểu tượng biểu cảm lời nhắn như cap buồn, ký hiệu biểu cảm xúc…