Các đuôi trong tiếng anh

      92

Thông thường vết hiệu nhận thấy loại từ bỏ sẽ dựa vào vị trí đứng vào câu hoặc đuôi của nó. Nhưng vì thiếu tự vựng hay là không biết cách phân biệt, mà nhiều phần người học hay bị sai ở phần này.

Trong bài viết hôm nay, WISE ENGLISH sẽ hướng dẫn cho chính mình phân biệt danh từ bằng cách nhận diện đuôi danh từ. Cùng đón đọc nhé!

*


Bạn đang xem: Các đuôi trong tiếng anh

I. Những đuôi danh từ hay gặp

Hậu tốVí dụ
– erwriter, painter, singer, worker, farmer,
– oractor, operator, …
– tionpollution, donation, …
– siondecision, suggestion,…
– ent student, accent, accident,…
– mententertainment, environment, moment, document, equipment,…
– ity, -tyvariety, quality, faculty, honesty, plenty, safety…
– nceimportance, confidence, significance, dependence, resistance, patience
– nesshappiness, darkness, hardness, carelessness, …
– shipscholarship, friendship, relationship, membership, citizenship, …
– thbath, birth, death, oath, growth, health, length, strength, truth, …
– cyfluency, privacy, accuracy, efficiency, emergency,…
– antassistant, accountant, consultant, contestant, inhabitant, …
– icianmagician, physician, musician, electrician, beautician, Politician, …
– istchemist, dentist, pianist, optimist, pessimist.

Ngoài sáng tỏ loại từ qua đuôi danh từ, chúng ta nên lưu ý các dạng bài như: bí quyết phát âm danh từ số nhiều và các danh từ số các bất quy tắc để bổ sung cập nhật thêm kiến thức khi làm bài bác tập nha.

II. Bí quyết lập danh từ bởi đuôi danh trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh

1. Hậu tố V + -ion/-tion/-ation/-ition/-sion

Động từDanh từNghĩa
Addadditionsự thêm vào
Correctcorrectionsự sửa chữa
Decidedecisionquyết định
Discussdiscussioncuộc thảo luận
Informinformationthông tin
Inviteinvitationlời mời
Permitpermissionsự đến phép
Preservepreservationbảo quản
Produceproductionsản xuất
Repeatrepetitionsự lặp lại
Rotaterotationsự luân phiên

2. V + -ment/-ance/-ence/-age/-ery/-ing/-al

 Động từ Danh từ Nghĩa
Acceptacceptancesự chấp nhận
Achieveachievementthành tựu
Arrangearrangementsự sắp đến đặt
Attendattendancesự gồm mặt
Arrivearrivalsự đến
Buildbuildingtòa nhà
Differdifferencesự khác nhau
Disappointdisappointmentsự thất vọng
Employemploymentviệc làm
Existexistencesự tồn tại
Feelfeelingcảm xúc
Improveimprovementsự cải thiện
Movemovementsự di chuyển
Paypaymentsự trả tiền
Dependdependencesự lệ thuộc
Performperformancemàn trình diễn
Teachteachingdạy học
Robrobberyvụ cướp
Useusagecách dùng


*

Xem thêm: Hình Xăm Voi Thái Lan, Voi Thần, Voi Nhỏ,, Ý Nghĩa Hình Xăm Voi Và Thần

3. V + -er/-or/-ar/-ant/-ent/-ee/

Động từDanh từNghĩa
Accountaccountantkế toán
ActActordiễn viên
Applyapplicantngười xin việc
Assistassistantngười phụ tá
Attendattendantngười tham dự
Begbeggarngười ăn xin
Buildbuilderthợ xây
Calculatecalculatormáy tính
Cookcookerbếp đun nấu ăn
Drivedrivertài xế
Employemployeengười làm công
Editeditorbiên tập viên
Instructinstructorngười phía dẫn
Ownownerngười chủ
Paypayeengười được trả tiền
Serveservantngười giúp việc

4. N + -ist/-an/-ian/-ess

Danh từDanh từNghĩa
Actactressnữ diễn viên
AmericaAmericanngười Mỹ
Journaljournalistnhà báo
Librarylibrarianthủ thư
Musicmusiciannhạc sĩ
Physicsphysicistnhà đồ lý
Princeprincesscông chúa
SciencescientistNhà khoa học
Tigertigresscọp cái
Tourtouristkhách du lịch

5. N + -ism/-ship

Danh từĐộng từNghĩa
Scholarscholarshiphọc bổng
Friendfriendshiptình bạn
Sportsmansportsmanshiptinh thần thể thao
Realrealismthực tế

communismchủ nghĩa cộng sản

6. Adj + -y/-ity/-ty/-cy/-ness/-ism/-dom

Tính từDanh từNghĩa
Carefulcarefulnesssự cẩn thận
Carelesscarelessnesssự bất cẩn
Certaincertaintysự chắc chắn
Clearclaritysự rõ ràng
Coldcoldnesssự giá lẽo
Freefreedomsự từ bỏ do
Popularpopularitysự phổ biến
Richrichnesssự nhiều có
Nationalnationalityquốc tịch
Possiblepossibilitykhả năng
Responsibleresponsibilitytrách nhiệm
Realrealitythực tế
Stupidstupiditysự đần độn độn
Socialsocialismchủ nghĩa buôn bản hội
Individualindividualismchủ nghĩa cá nhân

7. Adj tận thuộc -ent với -ence

Tính từDanh từNghĩa
Intelligentintelligencesự thông minh
Confidentconfidencesự tự tin
Silentsilencesự lặng lặng

Sau lúc biết cách lập danh từ bởi đuôi danh từ, bỏ túi ngay 1000 danh từ giờ đồng hồ Anh phổ biến để ôn tập liên tục nhé!

III. Bài tập áp dụng

Bài 1

Chuyển các động từ sau quý phái dạng danh từ: (Verb → Noun)

ListenStatePresentSpeakEditPaintDriveActWaitLearn

Bài 2

Chuyển các tính từ sau sang trọng dạng dạng từ: (adj → noun)

Happy SadShyLazyCrazyKindSadBusyDifficultResponsibleAble

Đáp án

Bài 1:

ListenerStatementPresentationSpeakerEditorPainterDriverActor – ActressWaiter – WaitressLearner

Bài 2:

Happiness 6. SadnessShyness 7. BusinessLaziness 8. DifficultyCraziness 9. ResponsibilityKindness 10.Ability