Chạy ngay đi sơn tùng

      176

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to lớn CHẠY tức thì ĐI by ca sỹ sơn tùng mtp M-TP, Onionn. Listed below are tracks with similar keys & BPM to lớn the track where the track can be harmonically mixed.

Bạn đang xem: Chạy ngay đi sơn tùng


TrackArtistKeyEnergyCamelotBPM
Một Cú Lừa (Đu Đưa Version)Bich PhuongD Minor77A115
*
CHẠY tức thì ĐI - Onionn RemixSơn Tùng M-TP, OnionnD Minor97A125
*
Gia ngay Dau Dung Noi Thuong NhauIsaacD Minor57A126
*
Buồn Thì Cứ Khóc ĐiLynk LeeD Minor57A97
*
Trên Tình các bạn Dưới Tình YêuMIND Minor97A109
*
Người Hãy Quên Em ĐiMỹ TâmD Minor67A112
*
Friendzone (Yêu chúng ta Được Không)JUUN D, RteeD Minor87A170
Một Cú LừaBich PhuongD Minor77A115
*
Phía Sau EmKay TrầnD Minor57A126
*
Say You DoTien TienD Minor67A104
*
Đi Về NhàĐen, JustaTeeF Major37B84
*
SO FARBinzF Major57B91
*
Da Lo Yeu Em NhieuJustaTee, Phuong LyF Major47B80
*
F Major57B132
*
Mượn Rượu Tỏ TìnhBigDaddy, EmilyF Major77B160
*
Lớn Rồi Còn Khóc NhèTruc NhanF Major47B116
*
Xe ĐạpThùy ChiF Major47B168
*
Thang DienJustaTee, Phuong LyF Major57B140

CHẠY tức thì ĐI by ca sỹ sơn tùng M-TP, Onionn Information

This song is track #1 in CHẠY ngay lập tức ĐI by sơn tùng mtp M-TP, Onionn, which has a total of 1 tracks. The duration of this track is 4:32 và was released on May 11, 2018.As of now, this track is currently not as popular as other songs out there.CHẠY tức thì ĐI has a lot of energy, which makes it the perfect workout song. Though, it might not give you a strong dance vibe. So, this may not be something that you would want lớn play at a dance-off.

Xem thêm: ️✔️ Tiến Độ Dự Án 9 View Apartment ĐÁº¾N ThãNg 12/2018, Căn Hộ 9 View Quận 9ᵀᵐ

CHẠY ngay lập tức ĐI BPM

CHẠY ngay lập tức ĐI has a BPM of 127.Since this track has a tempo of 127, the tempo markings of this tuy vậy would beAllegro (fast, quick, & bright).Based on the tempo, this track could possibly be a great tuy nhiên to play while you are walking.Overall, we believe that this tuy vậy has a fast tempo.

CHẠY tức thì ĐI Key

The key of CHẠY ngay ĐI is D Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 7A.So, the perfect camelot match for 7A would be either 7A or 6B.While, a low energy boost can consist of either 7B or 8A.For moderate energy boost, you would use 4A & a high energy boost can either be 9A or 2A.However, if you are looking for a low energy drop, finding a song with a camelot key of 6A would be a great choice. Where 10A would give you a moderate drop, và 5A or 12A would be a high energy drop.Lastly, 10B allows you to change the mood.