Công ty bảo mật công nghệ việt

      78

Ngành nghề marketing chính: Hoạt đụng dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến lắp thêm vi tính

Cập nhật: 3 năm trước


Ngành nghề kinh doanh

STT tên ngành Mã ngành
1 Bán lẻ thiết bị vi tính, đồ vật ngoại vi, phần mềm và máy viễn thông trong các shop chuyên doanh 4741
2 Bán lẻ máy vi tính, lắp thêm ngoại vi, ứng dụng trong các cửa hàng chuyên doanh 47411
3 Bán lẻ lắp thêm viễn thông trong các shop chuyên doanh 47412
4 Bán lẻ sản phẩm công nghệ nghe nhìn trong các siêu thị chuyên doanh 47420
5 Hoạt hễ viễn thông khác 6190
6 Hoạt động của các điểm truy cập internet 61901
7 Hoạt cồn viễn thông khác không được phân vào đâu 61909
8 Lập trình sản phẩm vi tính 62010
9 Tư vấn đồ vật vi tính cùng quản trị hệ thống máy vi tính 62020
10 Hoạt cồn dịch vụ công nghệ thông tin và thương mại dịch vụ khác tương quan đến thiết bị vi tính 62090
11 Xử lý dữ liệu, dịch vụ thuê mướn và các chuyển động liên quan 63110
12 Cổng thông tin 63120
13 Hoạt động thông tấn 63210
14 Dịch vụ tin tức khác không được phân vào đâu 63290
15 Hoạt động bank trung ương 64110
16 Hoạt hễ trung gian tiền tệ khác 64190
17 Hoạt rượu cồn công ty nắm giữ tài sản 64200
18 Hoạt rượu cồn quỹ tín thác, những quỹ và các tổ chức tài bao gồm khác 64300
19 Hoạt động dịch vụ cho thuê tài chính 64910
20 Hoạt cồn cấp tín dụng khác 64920
21 Hoạt động dịch vụ tài thiết yếu khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo đảm xã hội) 64990
22 Bảo hiểm nhân thọ 65110
23 Cung ứng và thống trị nguồn lao động 7830
24 Cung ứng và quản lý nguồn lao hễ trong nước 78301
25 Cung ứng và làm chủ nguồn lao động đi làm việc sống nước ngoài 78302
26 Đại lý du lịch 79110
27 Điều hành tua du lịch 79120
28 Dịch vụ cung ứng liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 79200
29 Hoạt động đảm bảo an toàn cá nhân 80100
30 Dịch vụ hệ thống bảo vệ an toàn 80200
31 Dịch vụ điều tra 80300
32 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 81100
33 Vệ sinh thông thường nhà cửa 81210
34 Vệ sinh vật phẩm và những công trình khác 81290
35 Dịch vụ quan tâm và bảo trì cảnh quan 81300
36 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 82110

*

Cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp là website cung cấp, tra cứu miễn phí tin tức doanh nghiệp.