Đào minh quân là ai

      75

2.

Bạn đang xem: Đào minh quân là ai

Đối tượng Kelly Triệu Thanh Hoa

*

3. Đối tượng Lâm Ái Huệ

*

4.

Xem thêm: Bts' Virtual Map Of The Soul On:E, Bts' Virtual Map Of The Soul One Concert Recap

Đối tượng Phạm Thị Anh Đào

*
*

5. Đối tượng Lý Hồng Thái

*

Họ cùng tên: Lý Hồng Thái;Tên khác: Nguyễn Minh Chánh ;Sinh: 1952;Quê quán: Hà Nội;Chỗ ở hiện tại nay: Mỹ;Quốc tịch: Mỹ;Vai trò vào tổ chức: cấp bậc “trung tướng”, chức vụ “Tổng viên trưởng tổng cục võ học”, “Tổng tham mưu phó Quân lực quốc gia VNCH” của tổ chức triển khai “Chính phủ giang sơn Việt nam giới lâm thời”

6. Đối tượng Nguyễn Đức Thắng

*
Họ và tên: Nguyễn Đức Thắng;Sinh: 1930;Chỗ ở hiện nay: Mỹ;Quốc tịch: Mỹ;Vai trò vào tổ chức: cấp độ “chuẩn tướng”, dịch vụ “Chánh văn phòng vệ tướng” của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt nam giới lâm thời”.

7. Đối tượng Quách thế Hùng

*