Dịch unit 7 lớp 11

      79

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm câu hỏi theo cặp. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc sau.)


Before

BEFORE YOU READ

*

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

Bạn đang xem: Dịch unit 7 lớp 11

(Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi sau.)

1. Where can you find these scenes?

(Bạn hoàn toàn có thể có thấy phần đông cảnh này sống đâu?)

2. What does each of the pictures tell you?

(Mỗi bức ảnh trên cho chính mình biết về điều gì?)

3. Do you think that the larger in population a country is, the stronger it is? Why/ Why not?

(Bạn tất cả nghĩ rằng một nước có dân số càng đông thì nó càng táo tợn không? tại sao có? lý do không?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. In under-developed countries.

(Ở rất nhiều nước nhát phát triển.)

2. Picture 1: It describes a poor large family in the countryside. It tells us that if we have a big family, we may not support our children properly & give them a good life & education.

(Ảnh 1: Nó biểu thị một mái ấm gia đình đông con nghèo túng ở nông thôn. Nó cho bọn họ biết rằng nếu chúng ta có một mái ấm gia đình đông con họ không thể nuôi nấng những con kỹ lưỡng và mang đến chúng cuộc sống và giáo dục và đào tạo tốt.)

- Picture 2: It describes a poor slum in a small town. It indicates that population explosion can lead to lớn poverty và unemployment.

(Ảnh 2: Nó diễn đạt một khu vực ổ con chuột nghèo ở một thị trấn nhỏ. Nó cho thấy thêm rằng nở rộ dân số rất có thể dẫn đến sự bần hàn và thất nghiệp.)

3. No, I don"t think so. A strong country is a country having developed economy and people in that country have a good life.

(Không, tôi không nghĩ là vậy. Một non sông giàu mạnh khỏe là bao gồm nền kinh tế phát triển và fan dân có cuộc sống đời thường ấm no.)


While 1


WHILE YOU READ


Read the passage và then bởi the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn cùng làm các bài tập theo sau.)

The population of the world has been increasing faster và faster. In 10,000 B.C., there were probably only 10 million people. In A.D. 1, there were 300 million. It took 1,750 years for the world population khổng lồ reach 625 million. In 1850, only one hundred years later, the population reached the figure of 1,300 million. In 1950, the figure had more than doubled lớn reach 2,510 million. In 1985, only 35 years later, there were 4,760 million people. In 2000. The world"s population was about 6.6 billion, and by năm ngoái it is expected khổng lồ be over 7 billion.

Does the Earth have enough resources to tư vấn this many people? Different scientists give different answers khổng lồ this question. Some say that there are enough resources to tư vấn 8 billion people. Others say that we must limit population growth because our resources are limited. Only 10 percent of the earth"s land can be used for farming and another 20 percent for raising animals. There is a limit to the water we can use. There are also limits khổng lồ the amounts of petroleum, iron, silver, gold, và other metals.

Research has shown that the average Third World woman has more children than she wants. Among the women who vì chưng not think they have too many children, half of them vì not want any more. However, although millions of women want khổng lồ limit the kích cỡ of their families, they know of no safe way lớn have fewer children. Safe birth-control methods for family planning are not available lớn them. It is time governments and international organisations did something to lớn help them so that the world population growth can start khổng lồ decrease instead of continuing to lớn increase.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word. (Change the khung of the word and use the dictionary when necessary).

(Tất cả những từ vào khung đông đảo đã tất cả trong đoạn văn. Điền vào mỗi nơi trong bảng một từ ưa thích hợp. (Thay đổi dạng từ và sử dụng từ điển nếu buộc phải thiết.)

limit figures method although control increase international resources

1. ………… most journalists studied journalism in college, some older writers never attended a university.

2. Can you explain the…………… for changing salt water khổng lồ fresh water?

3. The number of injuries from automobile accidents…………… every year.

4. Some countries are poor because they have very few natural……………

5. These are all……………: 1, 75, 293.

6. There is a(n)……………of 20 minutes for this short test. Students must turn in their papers at the end of the 20th minute.

7. The United Nations is a(n)…………..organisation.

Xem thêm: Lời Bài Hát Hành Khúc Đội Tntp Hồ Chí Minh, Hành Khúc Đội Tntp Hồ Chí Minh

8. Some children behave badly & their parents can’t…………….them.


Phương pháp giải:

Dịch bài xích đọc:

Dân số nhân loại đang ngày càng tăng ngày càng nhanh. Vào năm 10000 trước công nguyên, ráng giới có lẽ rằng chỉ có khoảng 10 triệu người. Vào năm trước tiên sau công nguyên, có khoảng 300 triệu người. Nên mất 1750 năm tiếp theo thì dân số quả đât mới đạt mang đến 625 triệu người. Vào thời điểm năm 1850, chỉ giải pháp 100 năm tiếp theo đó, dân sinh thế giới lên đến con tiên phong hàng đầu tỉ 300 triệu người. Vào thời điểm năm 1950, số lượng đó tăng lên gấp đôi đến 2 tỉ 510 triệu người. Vào thời điểm năm 1985, chỉ 35 năm sau, trái đất có 4 tỉ 760 triệu người. Vào thời điểm năm 2000, dân số nhân loại khoảng 6,6 tỉ và đến năm 2015 số lượng dân sinh thế giới hoàn toàn có thể hơn 7 tỉ.

Liệu Trái đất tất cả đủ mối cung cấp tài nguyên để ship hàng cho bè bạn người như vậy này không? nhiều nhà kỹ thuật đã chuyển ra gần như câu trả lời khác nhau cho thắc mắc này. Một số cho rẳng gồm đủ tài nguyên để ship hàng cho 8 tỉ người, số không giống nói rằng bọn họ phải tiêu giảm sự cải cách và phát triển dân số bởi nguồn tài nguyên bao gồm giới hạn. Chỉ 10 phần trăm đất đai của cầm giới rất có thể được áp dụng cho canh tác và đôi mươi phần trăm giành cho chăn nuôi. Mối cung cấp nước họ sử dụng thì giới hạn. Trữ lượng dầu hỏa, sắt, bạc, rubi và những kim loại khác cũng có thể có giới hạn.

Việc phân tích đã chỉ ra rằng rằng phụ nữ ở quả đât thứ ba có tương đối nhiều con hơn ý muốn. Vào số phụ nữ mà không cho là rằng bản thân có không ít con, thì phân nửa không muốn có bé nữa. Mặc dù nhiên, tuy nhiên hàng triệu thanh nữ muốn hạn chế việc sinh con, họ do dự cách an ninh nào để sở hữu con không nhiều hơn. Những giải pháp hạn chế sinh đẻ bình yên để chiến lược hóa gia đình thì không được phổ biến với họ. Đã mang đến lúc các chính tủ và các tổ chức quốc tế nên làm điều gì đấy giúp họ nhằm sự cải tiến và phát triển dân số quả đât có thể bắt đầu giảm đi thay vày cứ thường xuyên tăng.

Lời giải chi tiết:

1. Although most journalists studied journalism in college, some older writers never attended a university.

(Mặc dù phần nhiều các bên báo hầu như học ngành báo chí truyền thông ở đại học, nhưng những nhà văn trước đó đã không học đại học.)

2. Can you explain the method for changing salt water khổng lồ fresh water?

(Bạn có thể giải phù hợp phương pháp chuyển đổi nước muối thành nước sạch?)

3. The number of injuries from automobile accidents increases every year.

(Số fan bị mến do tai nạn thương tâm ô tô tăng từng năm.)

4. Some countries are poor because they have very few natural resources.

(Một số non sông nghèo vì gồm rất ít tài nguyên thiên nhiên.)

5. These are all figures: 1, 75, 293.

(Đây những là những bé số: 1, 75, 293.)

6. There is a(n) limit of đôi mươi minutes for this short test. Students must turn in their papers at the over of the 20th minute.

(Bài soát sổ ngắn có giới hạn thời gian 20 phút. Học viên phải nộp bài bác ở cuối phút đồ vật 20.)

7. The United Nations is a(n) international organisation.

(Liên hòa hợp quốc là một trong những tổ chức quốc tế.)

8. Some children behave badly and their parents can’t control them.

(Một số trẻ em cư xử yếu và bố mẹ chúng không thể kiểm soát chúng.)


Task 2. Answer the questions on the passage.

(Trả lời các thắc mắc sau dựa vào đoạn văn.)

1. What was the population of the world in 10.000 B.C, 1750, 1850, 1950, 1985 and 2000?

(Dân số quả đât vào các năm 1000 trước công nguyên,năm 1750, 1850, 1950, 1985 với 2000 sau công nguyên là bao nhiêu?)

2. How many people is the world expected khổng lồ have by the year 2015?

(Đến năm 2015, núm giới hoàn toàn có thể có bao nhiêu người?)

3. Can the Earth have enough resources to tư vấn its population?

(Trái Đất bao gồm đã mối cung cấp tài nguyên để ship hàng dân số của chính nó không?)

4. Bởi most Third World women want to have a lot of children?

(Hầu hết thiếu phụ ở những nước thuộc nhân loại thứ ba muốn có tương đối nhiều con nên không?)

5. Why can"t women in the world limit the kích thước of their families?

(Tại sao thiếu phụ trên nhân loại không thể giới hạn số lượng thành viên trong mái ấm gia đình mình?)


1. The population of the world in 10.000 B.C was 10 million, in 1750 it was 625 million, in 1850 it was 1300, in 1950 it was 2510 million, in 1985 it was 4760 million, in 2000 it was 6.6 billion.

(Dân số trái đất vào các năm 1000 trước công nguyên là 10 triệu, năm 1750 là 625 triệu, năm 1850 là 1300 triệu, năm 1950 là 2510 triệu, năm 1985 là 4760 triệu, năm 2000 là 6,6 tỉ.)


2. By the year 2015, the population of the world is expected to lớn be 7 billion.

(Đến năm 2015 dân số quả đât được dự kiến là 7 tỉ.)

3. Some scientists say it can, but others say it can"t.

(Một số nhà kỹ thuật nói là tất cả thể, một số khác lại nói rằng không.)

4. No, they don"t.

(Không.)

5. Because they know of no safe way to have fewer children.

(Bởi vày họ lần khần cách an ninh để tất cả ít con hơn.)


After

AFTER YOU READ

Work in pairs. Discuss with a partner và find out five world largest countries in population. Say where they are and which is the richest and which is the poorest country.

(Làm câu hỏi theo cặp. Bàn bạc với một bàn sinh hoạt và đưa ra 5 nước có số lượng dân sinh đông nhất thế giới. Kể đông đảo nước đó ở chỗ nào và nước nào giàu nhất, nghèo nhất.)

Lời giải đưa ra tiết:

Five world largest countries in population are China, India, Russia, the USA và Indonesia. China, India và Indonesia are in Asia, Russia is in Europe, and the USA is in North America. The richest country is the USA và the poorest country may be India.

(Năm nước đông dân độc nhất trên nhân loại là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Mỹ và Indonesia. Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia sinh hoạt châu Á, Nga ngơi nghỉ châu Âu cùng Mỹ sinh hoạt Bắc Mỹ. Nước giàu độc nhất là Mỹ cùng nước nghèo nhất có lẽ là Ấn Độ.)