Violympic toán lớp 1 vòng 4

      23

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 từ vòng 1 mang đến vòng 18 giúp những em học sinh lớp 2 cố gắng chắc các dạng thắc mắc thường gặp gỡ trong cuộc thi giải Toán qua mạng mạng internet năm học 2021 - 2022.

Bạn đang xem: Violympic toán lớp 1 vòng 4

Với các dạng bài bác tập như điền số ham mê hợp, điền vào địa điểm chấm, điền lốt >,

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1

Bài 1: Hãy viết số vật dụng tự của những ô đựng số, phép tính vào bảng sau có kết quả theo lắp thêm tự tăng dần.

Bài 2: Điền công dụng thích phù hợp vào nơi .....

1, Điền số tương thích vào vị trí trống: 68 - 17 = ......

2, Số lớn nhất có hai chữ số không giống nhau là số...........

3, Số bé bỏng nhất gồm hai chữ số nhưng hiệu nhị chữ số bởi 2 ...........

4, Điền số thích hợp vào khu vực trống: ...... - 36 = 63

5, Nhà bác bỏ An nuôi tất cả 32 nhỏ gà với 45 bé vịt.Vậy cả kê và vịt là từng nào nhiêu con?......
b, 16 gọi là Tổng d, 16 với 3 được điện thoại tư vấn là số hạng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 2

Bài 1:

1, 9 + 2 = .......

2, 9 dm + 3 dm = ....... Dm.

3, 9 + 7 = ........

4, cho những số 70,39,15,23,89.Xếp theo sản phẩm công nghệ tự từ to đến bé:..................................

5, Số lập tức sau của số lớn số 1 có một chữ số là số ........

Bài 2:Chọn liên tiếp hai ô có giá trị cân nhau hoặc đồng điệu với nhau.

Bài 3: Điền số tương thích vào ô trống để được phép tính đúng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 3

Bài 1:

1, 19 + 7 = .......

2, ..... - 26 = 13

3, 64 + ........ = 70

4, bao gồm bao nhiêu số trường đoản cú nhiên to hơn 26 và nhỏ hơn 79?: .............5, 8 dm 2 cm = ........dm.

6, đến a = 85 – 23 cùng b = 45 + 9. đối chiếu hai số a và b (a ....... B)

7, 6 + 4 + 8 = .........

8, 7 .... + 6 = 85.

9, gồm bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 68?:..............

10, Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 29 quyển vở, ngày trang bị hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 15 quyển vở. Hỏi ngày sản phẩm hai bán được bao nhiêu quyển vở. ................

Bài 2:Chọn tiếp tục hai ô có giá trị đều bằng nhau hoặc đồng điệu với nhau.

Bài 3: Điền số tương thích vào ô trống sẽ được phép tính đúng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 4

Bài 1: Hãy viết số đồ vật tự của các ô chứa số, phép tính vào bảng sau có kết quả theo sản phẩm tự tăng dần.

Bài 2: Điền công dụng thích phù hợp vào nơi .....

Xem thêm: Truyện 「 Thân Ái Nhiệt Ái Truyện 「Thân Ái, Nhiệt Ái」, Cá Mực Hầm Mật

1. Điền số thích hợp vào khu vực trống: 88 + 7 = ........2. Biết hai số hạng là 78 với 3.Tổng của nhì số hạng là ........

3. Điền số tương thích vào nơi trống: 68 + 6 = .........

4. Điền số tương thích vào vị trí trống ........+ 36 = 44

5. Tuyến tất cả 65 dòng nhãn vở,Thảo có tương đối nhiều hơn đường 8 mẫu nhãn vở. Hỏi Thảo có bao nhiêu dòng nhãn vở............

6. Việt tất cả 39 viên bi,Việt đến Khánh 12 viên bi.Hỏi Việt còn bao nhiêu viên bi?.........

7. Một cửa hàng có 96 kilogam gạo ,bán đi 15 kilogam gạo.Hỏi shop đó còn từng nào kg gạo?...........

8. Thảo có 18 nhãn vở ít hơn Hà 16 nhãn vở. Hỏi cả đôi bạn có bao nhiêu chiếc nhãn vở.?..........

9. Một siêu thị bán 38 trái trứng vào buổi sáng, buổi chiều bán tiếp 7 quả .Hỏi siêu thị đó vào ngày bán tốt bao nhiêu trái trứng?............

10. Điền số phù hợp : 89 dm - 30 centimet + 8 dm = ..........dm.

bài 3: Điền kết quả thích đúng theo vào chỗ .....

1. Một lớp học gồm 17 học sinh nam với 13 học viên nữ. Hỏi lớp học tập đó có bao nhiêu học tập sinh?.......

2. Kết quả của dãy tính: 67 + 29 – 14 = .........

3. Số nhỏ nhất gồm hai chữ số nhưng mà hiệu nhì chữ số bằng 6 ?...........

4. Số lớn nhất có nhị chữ số cơ mà hiệu nhị chữ số bằng 4 ?..........

5. Điền dấu: > , bài bác 1: Hãy viết số thiết bị tự của những ô chứa số, phép tính trong bảng sau có tác dụng theo sản phẩm tự tăng dần.

Bài 2: Điền vào khu vực .....

1. Điền số thích hợp vào địa điểm trống: 81 - 37 = ........

2.Điền số thích hợp vào vị trí trống: 71 - 43 = ........

3. Điền số tương thích vào vị trí trống: 46 + 27 = .........

4. Điền số tương thích vào vị trí trống: 12 + 18 + 7 = .........

5. Điền số thích hợp vào vị trí trống ........+ 49 = 91

6. Điền số thích hợp vào vị trí trống: 46 +…... = 81

7. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 57 +…… = 91

8. Mảnh vải trắng lâu năm 35dm. Mảnh vải hoa ngắn lại hơn mảnh vải white 12dm . Hỏi cả nhì mảnh vải dài từng nào dm ?.........

9. Điền số thích hợp vào khu vực trống: 26 + 36 +……. = 81

10. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 19 + 25 +…….. = 70

Bài 3:

1. Tất cả 2 thùng đựng dầu , thùng một đựng 86 lít dầu, thùng nhì đựng ít hơn thùng một 15 lít . Hỏi thùng nhị đựng bao nhiêu lít?.......

2. Tổng số điểm soát sổ của Mai là 48 điểm, của Lan nhiều hơn thế nữa Mai 5 điểm . Hỏi tổng số điểm của Lan là bao nhiêu điểm?........3. Đoạn dây một nhiều năm 58dm. Đoạn hai ngắn thêm đoạn một là 25dm.Hỏi đoạn hai dài từng nào dm? ...........

4. Lớp 2a với 2b mỗi lớp bao gồm 32 học sinh, lớp 2c bao gồm 33 học tập sinh. Hỏi cả cha lớp bao gồm bao nhiêu học sinh?........