Hàm trung bình trong excel

      59

Tuy nhiên, khi làm việc với tài liệu Excel, không tính công thức tính vừa đủ cộng solo giản, đôi khi người dùng yêu cầu tính trung bình có điều kiện, tính quý giá trung bình của n giá bán trị lớn số 1 hay tính bình quân gia quyền tất cả trọng số.

Bạn đang xem: Hàm trung bình trong excel

Để triển khai các quá trình trên, bạn cũng có thể sử dụng hàm các hàm trung bình có điều kiện AVERAGEIF, AVERAGEIFS và các hàm SUM, SUMPRODUCT phối hợp các hàm khác.


Trong nội dung bài viết này, kemhamysophie.com đã hướng dẫn chúng ta cách sử dụng và ứng dụng của các hàm mức độ vừa phải trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016 và 2019.


Để tính vừa phải cộng của các giá trị cho trước, ko kể việc thực hiện hàm AVERAGE, bạn cũng có thể áp dụng hàm SUM nhằm cộng các giá trị và chia cho con số giá trị bắt buộc tính trung bình.


Ví dụ tiếp sau đây áp dụng khi số lượng giá trị đề nghị tính trung bình cùng đã được biết trước với đã được cố định và thắt chặt (nếu tất cả ô trống thì quý hiếm trung bình vẫn phân chia đều cho tất cả ô trống)

=SUM(C3:E3)/3


*

Nếu bạn có nhu cầu bỏ qua ô trống, hãy kết hợp hàm SUM tính tổng các ô và triển khai phép chia cho hàm COUNT đếm con số ô bao gồm chứa các số:

=SUM(B4:E4)/COUNT(B4:E4)


*

Cách vận động tương tự như hàm COUNTIFSUMIF, hàm AVERAGEIF trả về cực hiếm trung bình cộng của tất cả các ô trong một phạm vi đáp ứng tiêu chí chuyển ra:

=AVERAGEIF(range, criteria, )


Trong đó:

Range: phạm vi của các ô mà từ đó các tiêu chuẩn được tấn công giá, rất có thể là số, văn bản, mảng hoặc tham chiếu gồm chứa số.

Criteria: tiêu chuẩn ở dạng số, biểu thức, biểu thức logic, tham chiếu ô hoặc văn bản. Ví dụ, các tiêu chí hoàn toàn có thể được biểu thị dưới dạng như 10, A1*10, “>10”, B2 hoặc “nhóm A”.

Average_range: những ô đề xuất tính giá trị trung bình.


Ví dụ dưới đây tính điểm trung bình cùng của các sản phẩm thuộc đội Alpha với nhóm Beta theo phương pháp hàm trung bình gồm điều kiện:


*

Để tính số trung bình dựa trên nhiều tiêu chí, chúng ta có thể sử dụng hàm AVERAGEIFS:

=AVERAGEIFS(average_range, range1, criteria1, range2, criteria2,…)


Trong ví dụ dưới đây, ô G5 tính lợi nhuận trung bình của sản phẩm SP1 ở khu vực Hà Nội. Như vậy, có 2 tiêu chuẩn cần khẳng định là sản phẩm và khu vực vực. Phương pháp trong ô G5 được diễn giải như sau:

Average_range: dải ô $B$5:$B$13 chứa các giá trị nên tính vừa phải cộng.

Range1: dải ô $A$5:$A$13 tương ứng tiêu chuẩn 1 về thương hiệu sản phẩm.

Criteria1: ô E5 (“SP1”) là tiêu chí 1.

Xem thêm: Top 14 App Diệt Virus Cho Miễn Phí Cho Iphone Tốt Nhất 2021, 7 Phần Mềm Diệt Virus Cho Điện Thoại Miễn Phí

Range2: dải ô C$5:C$13 tương ứng tiêu chuẩn 2 về khu vực vực.

Criteria2: ô F5 (“Hà Nội”) là tiêu chí 2.


*

Để tính vừa phải của n quý hiếm hàng đầu, bạn có thể kết thích hợp hàm AVERAGE cùng với hàm LARGE.

Hàm LARGE(array,k) trả về quý giá thứ k từ trên xuống của một tập hợp những số.


Hàm LARGE (array, 5) sẽ trả về giá trị cao máy 5.

Hàm LARGE(array, 1,2,3) trả về 3 giá bán trị khủng nhất.

Tương tự, với vị trí cao nhất 5 mập nhất, sử dụng công thức LARGE(array, 1,2,3,4,5)


Trong ví dụ bên dưới đây, cách làm trong cột I tính mức độ vừa phải của đứng đầu 3 điểm hàng đầu trong mỗi hàng:

=AVERAGE(LARGE(phạm vi nên chọn vị trí cao nhất 3 tính trung bình, 1,2,3))


*

Ngược lại với hàm LARGE, bạn có thể kết hợp hàm SMALL cùng với hàm AVERAGE để tính vừa đủ của n quý giá cuối với cú pháp tương tự.

 

Ví dụ, để tính trung bình vị trí cao nhất 5 nhỏ nhất, phương pháp hàm trung bình phối kết hợp như sau:

=AVERAGE(SMALL(phạm vi bắt buộc chọn đứng đầu 5 tính trung bình, 1,2,3,4,5))


Công thức tính bình quân gia quyền:

Nếu trọng số ở định dạng phần trăm: =SUMPRODUCT(mảng giá trị, mảng trọng số)

Nếu trọng số không ở định dạng xác suất mà là quý giá số thì lệnh tính trung bình cùng là =SUMPRODUCT(mảng giá bán trị, mảng trọng số)/ SUM(trọng số)


Ví dụ tiếp sau đây tính điểm tổng kết học phần khi có những điểm nguyên tố môn học với trọng số điểm tương ứng:


Trên đó là các lấy ví dụ như về các hàm trung bình tất cả điều kiện, hàm trung bình tất cả trọng số vào Excel.

Hi vọng nội dung bài viết của kemhamysophie.com đã mang lại cho các bạn các tin tức hữu ích về các hàm vừa đủ trong Excel.


Ngoài ra, để ứng dụng công dụng Excel, bạn phải sử dụng tốt các hàm, những công cầm khác của Excel, hãy cùng đón phát âm series bài viết ứng dụng những hàm Excel:

Hàm IF

Căn Bậc 2 trong Excel

Hàm Đếm có Điều Kiện


Categories Excel Cơ bản Tags Hàm AVERAGE, Hàm AVERAGEIF, Hàm AVERAGEIFS, Hàm LARGE, Hàm SMALL, hàm SUMPRODUCT Leave a phản hồi Post navigation

Leave a bình luận Cancel reply

Comment

NameEmailWebsite

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.


AutoFilterAutosumData ValidationError CheckingExcel cơ bảnFilterFormat CellsHàm AVERAGEIFHàm AVERAGEIFSHàm COUNTAhàm COUNTIFhàm COUNTIFShàm DATEHàm DATEDIFHàm HLOOKUPHàm IfHàm Indexhàm INThàm LENhàm LOWERHàm MATCHhàm MODHàm MROUNDHàm PROPERhàm rankhàm ROUNDHàm ROUNDDOWNHàm ROUNDUPHàm SubtotalHàm SUMHàm SUMIFHàm SUMIFShàm SUMPRODUCTHàm TEXThàm TRUNChàm VALUEHàm VLOOKUPHàm WEEKDAYLỗi N/ANgày ThángPaste SpecialPivot TableSortTable ToolThủ thuật excel