Kiểm tra chương 1 đại số 7

      100

Bộ đề bình chọn 1 huyết chương 1 Đại số lớp 7 là đề đánh giá 45 phút, nhằm khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh sau thời điểm học không còn chương 1.

Bạn đang xem: Kiểm tra chương 1 đại số 7

Tài liệu bao hàm 11 đề kiểm tra tất cả đáp án đã giúp chúng ta học sinh ôn tập kỹ năng và kiến thức thật xuất sắc để chuẩn bị cho bài bác thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao. Đồng thời, qua đó giúp quý thầy cô nhận xét được kỹ năng làm bài của học sinh để ra đề thi phù hợp. Sau đấy là nội dung đưa ra tiết, mời các bạn cùng tham khảo và kemhamysophie.com tài liệu tại đây.


cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chủ đề 1

Tập vừa lòng Q những số hữu tỉ

Biết cùng hai số hữu tỉ thuộc mẫu

Hiểu cách thực hiện cộng, trừ, nhân nhị số hữu tỉ

Vận dụng tính chất của phép nhân nhằm tính nhanh tiến hành các phép lũy thừa.

Xem thêm: Hướng Dẫn Farm Danh Vọng Và Beri Toàn Tập!!!!!!, One Piece Game

Vận dụng thành thạo các phép toán nhằm tìm x,y,z

Số câu: 6

Số điểm: 4,75

Tỉ lệ 42%

Số câu: 1

(Câu 1a)

Số điểm: 0,75

Số câu: 1

(Câu 1b)

Số điểm: 0,75

Số câu: 3

(Câu 4b,5a,b)

Số điểm: 2,25

Số câu: 1

(Câu 8)

Số điểm: 1,0

Số câu: 6

Số điểm:4,75

Tỉ lệ 47,5%

Chủ đề 2

Tỉ lệ thức

Vận dụng được đặc thù tỉ lệ thức, đặc điểm dãy tỉ số bởi nhau

Vận dụng thành thạo tính chất dãy tỉ số cân nhau để tìm những số.

Số câu: 2

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ 21,1%

Số câu: 1

(Câu 6)

Số điểm: 1

Số câu: 1

(Câu 7)

Số điểm: 1,5

Số câu: 2

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ: 25 %

Chủ đề 3

Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, có tác dụng tròn số

Cộng, trừ được số thập phân, hiểu phương pháp làm tròn số

Vận dụng đặc thù của phép nhân nhằm tính nhanh tiến hành các phép lũy thừa.

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ 21,1 %

Số câu: 2

(Câu 3a,b)

Số điểm: 1,0

Số câu: 1

(Câu 4a)

Số điểm: 0,75

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

tỉ lệ thành phần 17,5 %

Chủ đề 4

Tập vừa lòng số thực R

Biết tính căn bậc nhì của một vài hữu tỉ

Số câu: 2

Số điểm: 1

tỉ lệ thành phần 15,8%

Số câu: 2

(Câu 2a,b)

Số điểm: 1

Số câu: 2

Số điểm: 1

tỉ lệ thành phần 10%

Tổng số câu :13

Tổng số: 10đ

Tỉ lệ :100%

Số câu:3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ: 17,5%

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ: 17,5%

Số câu: 7

Số điểm: 6,5

Tỉ lệ: 65%

Số câu: 13

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%


Đề chất vấn 45 phút Đại số 7 chương 1

Câu 1 (1,5 điểm: Tính:

*

*

Câu 2 (1đ): Tính:

*

*

Câu 3 (1đ): thực hiện phép tính rồi làm cho tròn hiệu quả đến chữ số thập phân thứ hai:

a) 8,452+12,322

b) 7,128-4,183

Câu 4 (1,5 đ) Tính nhanh:

a) (4,25.20) .5

b)

*

Câu 5 (1,5 đ}): Tìm giá bán tri của biểu thức sau:

a)

*

b)

*

Câu 6 (1,0 đ): Tìm nhị số x với y, biết:

*

Câu 7(1,5đ): Số bị của cha bạn Minh, Hùng, Khang theo thứ tự tỉ lệ với 2; 3; 5. Tính số bi của mỗi bạn, biết tổng số bi của bố bạn là 60 viên.

Câu 8(1,0 đ}): tra cứu x, y, z biết:

*

Đáp án đề bình chọn 1 máu Đại số lớp 7 chương 1

Câu 1 Tính:

a)

*

*


Câu 2 (1đ): Tính:

a)

*

b)

*

Câu 3 (1đ): thực hiện phép tính rồi làm cho tròn hiệu quả đến chữ số thập phân trang bị hai: