Lịch sử kiến trúc thế giới

      89
lịch sử hào hùng kiến trúc là một trong nhánh phân ngành của lịch sử hào hùng nghệ thuật, tập trung vào lịch sử phát triển tiến hóa của những nguyên tắc và thiết kế công trình và xây đắp đô thị.

*

i.

Bạn đang xem: Lịch sử kiến trúc thế giới

ện nay còn tồn tại một số di chỉ như hang rượu cồn Lascaux tất cả hình vẽ tự khắc những bé nai, nhỏ ngựa, hang rượu cồn Font de game ở Pháp, hang cồn Pech Metle nghỉ ngơi Lot nằm trong nước Pháp Xem tại trang 5 của tài liệu.
*

h.

ững hiệ tượng nhà sinh hoạt thô sơ bây giờ như: Đào hầm trong tâm đất, khoét hang Xem trên trang 5 của tài liệu.
*

o.

nhu yếu định cư phải trong tiến trình này làng mạc xóm đã có hình thành, buôn bản Xem tại trang 6 của tài liệu.
*

ch.

ướng mắc cỡ vật nhằm bảo vệ, đó là hiệ tượng phôi thai của những loại tường chắn cùng hàng rào Xem trên trang 6 của tài liệu.
*

c.

Xem thêm: Những Truyện Thai Giáo Cho Bé Trong Bụng Mẹ, Truyện Thai Giáo

khu nhà ở trong làng tất cả dạng nhà sàn với mặt bằng hình chữ nhật Xem trên trang 7 của tài liệu.
*

l.

UfUUpngltittftnnnrsc=T Xem trên trang 7 của tài liệu.
*

gi.

ữa là nhà tộc trưởng. Hình chữ nhật, chính giữa là công ty tộc trưởng. Bao bọc là tường rào đảm bảo Xem tại trang 8 của tài liệu.
*

1.4..

THỜI KỲ ĐỔ ĐỒNG (3 nghìn năm tr. CN) Xem tại trang 8 của tài liệu.
*

h.

ụy Điển, ngoài các phòng đá đơn còn tồn tại những chống đá xuất hiện bàng lâu năm hình Xem trên trang 9 của tài liệu.
*

vi.

ệc này dựa trên hình dạng hợp lý và phải chăng của cái hố chôn phiến đá và sự điều chỉnh cẩn thận Xem trên trang 11 của tài liệu.