Ngữ pháp tiếng anh lớp 8 học kì 2

      240

Đề cương ôn tập định hướng học kì 2 môn giờ Anh 8 bắt đầu tổng hợp toàn bộ kiến thức bám đít SGK và chương trình Tiếng Anh của cục Giáo dục, giúp học viên hiểu và nắm vững kiến thức vẫn học.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh lớp 8 học kì 2


Unit 7. Pollution

Vocabulary:

1. 

*
can pollute the groundwater." translate_example1="Thuốc khử co hoàn toàn có thể gây ô nhiễm và độc hại nguồn nước ngầm." type="lghaudio">

3. 

*
from the lake." translate_example1="Họ đang nỗ lực loại vứt những hóa học gây ô nhiễm ra ngoài hồ." type="lghaudio">

4. 

*
ecosystem is threatened by water pollution." translate_example1="Hệ sinh thái xanh dưới nước đang bị rình rập đe dọa bởi độc hại nước." type="lghaudio">

Ngữ pháp:

I. Câu điều kiện loại 1 (Conditional type 1)

* Cấu trúc: If + S + V/V(s/es), S + will + V (nguyên thể)

Trong câu đk loại I, mệnh đề “If” ta chia thì HIỆN TẠI ĐƠN với mệnh đề chủ yếu ta chia thì sau này đơn.

- bí quyết sử dụng: dùng để làm giả định về một sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ: If she comes, I will go with her. (Nếu cô ấy đến, tôi đã đi với cô ấy.)

II. Câu điều kiện loại 2 (Conditional type 2)

 * Cấu trúc: If + S + V-ed/cột 2, S + would/should + V (nguyên thể)

Trong câu đk loại II, mệnh đề “IF” phân tách thì QUÁ KHỨ ĐƠN và rượu cồn từ trong mệnh đề chính ta sử dụng cấu trúc: would/ should + đụng từ nguyên thể.

Xem thêm: Cách Nuôi Chim Yến Trong Nhà, Tổng Hợp Kỹ Thuật Nuôi Yến Lấy Tổ Từ A

- phương pháp sử dụng: dùng làm giả định về một sự việc không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ: If they had a lot of money now, they would travel around the world.

(Nếu bây chừ họ có nhiều tiền, họ sẽ đi du ngoạn vòng quanh thay giới.)


CHÚ Ý: Trong câu điều kiện loại II, giả dụ mệnh đề “if” sử dụng động trường đoản cú “to be” ở thì vượt khứ đối chọi thì ta chỉ sử dụng “to be” là “were” với toàn bộ các ngôi.

Ví dụ: If I were you, I wouldn’t stay at home now.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không còn ở đơn vị bây giờ.)


Unit 8. English Speaking Countries

Vocabulary:

1. 

*
scenery from here. " translate_example1="Bạn có thể thưởng thức cảnh đẹp hùng vĩ trường đoản cú đây." type="lghaudio">

3. 

*
. " translate_example1="Cô ấy bao gồm giọng miền Nam." type="lghaudio">

4. 

*
culture. " translate_example1="Ở Mỹ, chúng ta có thể gặp nhiều người dân từ những nền văn hóa đa dạng." type="lghaudio">

Ngữ pháp:

Các thì bây giờ (Present Tenses)

Thì

Cấu trúc

Dấu hiệu thừa nhận biết

Hiện trên đơn

* Với rượu cồn từ thường:

S + V_s/es + O

* Với rượu cồn từ tobe:

S + am/is/are + O

Các trạng từ:

every day/week/month/year…

in the morning/afternoon/evening…

always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, frequently…

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V_ing + O

now, at the moment, at (the) present, at this time, right now, now…

Look! ; Listen!

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + V_PII + O

just, yet, never, ever, already, so far, up to lớn now, since, for, recently, lately (gần đây), until now, up lớn present,…


Unit 9. Natural Disasters

Vocabulary:

1. 

*
in the storm. " translate_example1="Hãy cảnh giác với rất nhiều mảnh vỡ bay trong cơn bão." type="lghaudio">

2. 

*
." translate_example1="Hàng ngàn người đã chết trong thảm thảm kịch đó." type="lghaudio">

3. 

*
. " translate_example1="Chúng tôi vừa trải qua 3 năm hạn hán." type="lghaudio">

4. 

*
weather forecast. " translate_example1="Không dễ để dự báo thời tiết thiết yếu xác." type="lghaudio">

5. 

*
after the earthquake. " translate_example1="Rất nhiều tòa nhà sẽ sụp đổ sau trận rượu cồn đất." type="lghaudio">