Sad machine

      28
Is anyone there?Oh-Hi!Who survived?Somebody new?Anyone else but youOn a lonely nightWas a blinding lightA hundred leaders would be borne of youAnd though I know, since you"ve awakened her againShe depends on you, she depends on youShe"ll go alone, và never speak of this againWe depend on you, we depend on youAnd though I know, since you"ve awakened her againShe depends on you, she depends on youShe"ll go alone, & never speak of this againWe depend on you, we depend (I depend) on youI don"t know much about your life beyond these wallsThe fleeting sense of love within these God forsaken hallsAnd I can hear it in his voice, in every call;"This girl who slept a hundred years has something after all"And though I know, since you"ve awakened her againShe depends on you, she depends on youI"ll go alone, and never speak of you againWe depend on you, we depend on youAnd though I know since you"ve awakened her againShe depends on you, she depends on youShe"ll go alone, và never speak of this againWe depend on you, we depend on youAnd though I know since you"ve awakened her againShe depends on you, she depends on youShe"ll go alone, and never speak of this againWe depend on you, we depend (I depend) on youHi
Có ai ở kia không? Ồ-Xin chào! Ai sống sót? Ai kia mới? bất cứ ai khác ngoài bạn vào một đêm cô đơn là một trong những ánh sáng chói mắt Một trăm đơn vị lãnh đạo sẽ tiến hành sinh ra từ chúng ta Và tuy nhiên tôi biết, vì các bạn đã đánh thức cô ấy lần nữa Cô ấy phụ thuộc vào vào bạn, cô ấy nhờ vào vào các bạn Cô ấy sẽ đi một mình, và không khi nào nói về điều này nữa chúng tôi phụ thuộc vào bạn, công ty chúng tôi phụ trực thuộc vào các bạn Và tuy nhiên tôi biết, vì bạn đã đánh thức cô ấy lần tiếp nữa Cô ấy nhờ vào vào bạn, cô ấy nhờ vào vào bạn Cô ấy đang đi một mình, cùng không khi nào nói về điều đó nữa cửa hàng chúng tôi phụ ở trong vào bạn, công ty chúng tôi phụ ở trong (tôi phụ thuộc) vào chúng ta Tôi lừng khừng nhiều về cuộc sống của người tiêu dùng ngoài những bức tường này cảm xúc thoáng qua của tình yêu trong những vị thần vẫn từ vứt hội trường với tôi có thể nghe thấy nó trong giọng nói của anh ấy, trong đầy đủ cuộc gọi; "Cô gái này đã ngủ một trăm năm sau tất cả"Và tuy vậy tôi biết, vì các bạn đã đánh thức cô ấy lần tiếp nữa Cô ấy nhờ vào vào bạn, cô ấy dựa vào vào các bạn Tôi sẽ đi một mình và không lúc nào nói về chúng ta nữa shop chúng tôi phụ trực thuộc vào bạn, chúng tôi phụ nằm trong vào chúng ta Và tuy vậy tôi biết kể từ lúc bạn thức tỉnh cô ấy đợt tiếp nhữa Cô ấy phụ thuộc vào bạn, cô ấy dựa vào vào các bạn Cô ấy đang đi một mình, cùng không bao giờ nói về vấn đề này nữa cửa hàng chúng tôi phụ ở trong vào bạn, cửa hàng chúng tôi phụ nằm trong vào chúng ta Và tuy vậy tôi biết kể từ thời điểm bạn thức tỉnh cô ấy lần tiếp nữa Cô ấy nhờ vào vào bạn, cô ấy dựa vào vào chúng ta Cô ấy đang đi một mình, với không bao giờ nói về vấn đề đó nữa shop chúng tôi phụ thuộc vào bạn, cửa hàng chúng tôi phụ ở trong (tôi phụ thuộc) vào các bạn Chào