Thần chú kim cang tát đỏa tiếng việt

      152
*

Bạn đang xem: Thần chú kim cang tát đỏa tiếng việt

Kích kích thước chữ:
*
*

Om Benza Sato Samaya,Manu PalayaBenza Sato Tei No Pa,Tisthira Dridho Me BawaSuto Khayo Mei tía Wa,Anu Rakto Me tía Wa,Su Po Khayo Mei bố WaSar Wa Siddhi Mei Pra Yatsa,Sarwa Karma Sutsa Me,Tsi Tam Shri Yam Kuru Hung,Ha Ha Ha Ha Ho BagawanSarwa Tathagata Hri Daya,Benza Ma Mei MuntsaBENZI BHAWA MAHA SAMAYA SATO AHKIM CANG TÁT ĐỎA _(VAJRASATTVA)Theo phần quả tướng thì Đức Tỳ Lô giá chỉ Na Như Lai là đại diện cho ChưPhật, Ngài Kim cưng cửng Tát Đoả là đại diện cho Chư ý trung nhân Tát vào Mật Bộ. Bồ Đề Tát Đoả là chỉ một hữu tình giác tỉnh Tâmnhư Kim Cương.Kim cưng cửng tiếng Phạn điện thoại tư vấn là Bạt chiết La, có nghĩa là phần tinh hóa học trong vàng, tính của nó kiên chắc sắc bén luyện trăm lần cũng không tiêu tan cho nên vì thế trong ghê Phật thường xuyên dung Kim Cương có tác dụng ví dụ đến nghĩa bền vững và kiên cố sắc bén. Mật Tông được hotline là Kim cương cứng Thừa.Kim cưng cửng Tát Đoả thân trong veo như thuỷ tinhnêu biểu bản tánh tịnh tâm vô nhiễm. Đầu đội mũ ngũ Phật, tóc búi bên trên đỉnh cùng toả nhị vai. Tay nên cầm Chày Ngũ Cổ để trước ngực, tay trái nạm Linh Kim Cươngđặtđầu gối, đầy đủ Thiên y, châu báu an lạc, các thứ nghiêm túc như Báo Thân Phật. Ngài ngồi Kết già Kim cưng cửng an trụ bên trên Nguyệt Luân Hoa Sen. Kim cưng cửng Tát Đoả là Chư Pháp Ấn Kim Cang của không còn thảy Như Lai cho nên vì vậy tay bắt buộc cầm Chày Kim Cương đặt tại giữa Tâm. Người nắm giữ chày Kim cưng cửng năm chĩa nêu biểuthệ nguyện kiên cường, tự tánh Kim Cương, năm chĩa nêu biểu Ngũ cỗ Như Lai, Hoa Sen tám cánh nêu biểu từ bỏ tánh bát chánh Đạo, và tám Đại người thương Tát. Như kinh Tạng tía Tra Tục nói: - Chĩa ở giữa nêu biểu Đại Nhật Như Lai- Chĩa Phương Đông nêu biểu Bất Động Phật- Chĩa Phương nam giới nêu biểu Bảo Sinh Phật- Chĩa châu mỹ nêu biểu Vô Lượng quang đãng Phật-Chĩa Phương Bắc nêu biểu Bất Không thành quả PhậtNăm chĩa bên trên nêu biểu từ tánh của tất cả Chư Phật, năm chĩa bên dưới nêu biểu năm cỗ Không Hành Mẫu. Hoa Sen nêu biểu tám người tình Đề, tám cánh Sen phía dưới nêu biểu Câu Tác Toả Linh Tứ Môn mẫu cùng với chuẩn Đề Mẫu, Bảo Độ Mẫu, Kim cương cứng Luyện Mẫu, Tha Vô Năng chiến thắng Mẫu … KIM CANG TÁT ĐỎA _(VAJRASATTVA)


Ý Nghĩa Của Linh: Phần thân của Linh có bố phần nêu biểu Tam giới, phần trong rỗng không nêu biểu Tam giới hầu hết y vào tánh không. Quả lắc nêu biểu thông thạo chân ko phương tiện. Trái Linh là Trí Đại lạc Câu Sinh. đôi mắt Linh nêu biểu Trí vô phân biệt giữa Đại Lạc với Tánh không.Kim cưng cửng Tát Đoả là Pháp môn mà tứ phái cùng đề nghị tu (là phiên bản Tôn của Pháp tu tịnh hoá nghiệp chướng) 1 trong những tứ gia hạnh của Pháp Tu mở đầu, là pháp thực hành sám hối những tội lỗi hữu lậu. Pháp này khá đầy đủ bốn lực.1. Ỷ Trượng Lực2. Quyết Trừ Lực3. Đối trị biến đổi hành Lực4. Bạt nghiệp Lực

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chỉnh Tai Nghe Win 7,8,10 Đơn Giản Nhất, Cách Chỉnh Mic Win 7

(Theo web mật tông)


*
Về trang trước
*
Về đầu trang
*
Bản để in
*
Gửi cho bạn bè
*
Gửi ý kiến
*
*
*
*

Tiêu điểm: