Tiêu ban thủy có tốt không

      126
giảm 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 sút 50.000 cho deals trên 1.000.000 ( áp dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
tieu ban thuy 1 A0127
*
tieu ban thuy 2 P6086
*
tieu ban thuy 03 A0633
*
tieu ban thuy 3 P6184
*
tieu ban thuy 04 V8721
*
tieu ban thuy 4 G2467
*
tieu ban thuy 05 V8337
*
tieu ban thuy 5 G2064
*
tieu ban thuy 6 R7777