Truyện lương sơn bá chúc anh đài phiên bản mới

      24

văn bản

Lương đánh Bá - Chúc Anh Đài - chuyện tranh online miễn phí phiên bản Tiếng Việt update nhanh tuyệt nhất tại kemhamysophie.com. Một chuyện tình vừa vặn lại vừa buồn... "Trăm hoa bi thảm rủ sắc ảm đạm Bươm bướm sóng đôi cất cánh lượn hoài Trời đất cụ đổi, lòng không đổi Tình Lương sơn Bá - Chúc Anh Đài" câu chuyện "Lương đánh Bá - Chúc Anh Đài" trường tồn cùng thời gian. Bao gồm điều côn trùng lương duyên ấy ban đầu và xong có thực thụ giống với truyền thuyết thần thoại hay không?


Bạn đang xem: Truyện lương sơn bá chúc anh đài phiên bản mới

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Hướng Dẫn Chuyển File Wma Sang Mp3 Bằng Free Wma To Mp3, Chuyển Đổi Wma Sang Mp3

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*