Thuật ngữ toán tiếng anh tiểu học

      115

Trừ những vấn đề về phép tính, để giải những bài Toán tiếng Anh tất cả lời văn, chúng ta bắt buộc phải biết những thuật ngữ cơ bạn dạng sau đây:

1. Phép tính

Addition: phép cộng

Subtraction: phép trừ

Multiplication: phép nhân

Division: phép chia

To add: cộng

To subtract: trừ

To take away: trừ (lấy có đi)

To multiply: nhân

To divide: chia

To calculate: tính

Total/Sum : tổng

Positive: dương

Negative: âm

Times hoặc multiplied by: (gấp lên bao nhiêu) lần

Squared: bình phương/mũ 2/lũy thừa bậc 2

Cubed: nón ba/lũy thừa bậc ba

Square root: căn bậc hai số học

Equals/Balance/Equivalent/Same as: bằng

2. Thuật ngữ chung

Greatest value : giá trị lớn số 1 Least value : giá chỉ trị nhỏ nhắn nhất Thường cần sử dụng khi so sánh số
Minimum: giá trị cực tiểu maximum: quý hiếm cực đạiThường sử dụng khi tìm giá bán trị lớn số 1 hay nhỏ dại nhất của hàm số hoặc biểu thức

Percent: phần trăm

Percentage: tỷ lệ phần trăm

Theorem: định lý

Problem: bài bác toán

Solution: lời giải

Formula: công thức

Equation: phương trình

Proof: chứng minh

Graph: biểu đồ

Average: trung bình

Axis: trục

Dimensions: chiều

Length: chiều dài

Width: chiều rộng

Area: diện tích

Perimeter: chu vi

Expression: biểu thức

*

3. Hình khối

Triangle: hình tam giác

Equilateral triangle: tam giác đều

Similar triangles: tam giác đồng dạng

Square: hình vuông

Rectangle: hình chữ nhật

Polygon: hình đa giác

Circle: hình tròn

Circumference: chu vi đường tròn

Diameter: đường kính

Radius: chào bán kính

Oval: hình bầu dục

Star: hình sao

Cone: hình nón

Cube: hình lập phương/hình khối

Cylinder: hình trụ

Pyramid: hình chóp

4. Số học

Real number: số thực

Integer number: số nguyên

Prime number: số nguyên tố

Even number: số chẵn

Odd number: số lẻ

Decimal: thập phân

Decimal point: vết thập phân

Fraction: phân số

Decimal: thập phân

Decimal point: vệt thập phân

Fraction: phân số

Lowest term: dạng về tối giản

Simplified fraction: phân số tối giản

5. Mở rộng

5.1 Addition (phép cộng)

Những bí quyết nói 8 + 4 = 12 bằng tiếng Anh:

Eight and four is twelve.Eight and four’s twelveEight & four are twelveEight và four makes twelve.Eight plus four equals to lớn twelve.The sum of eight and four is twelve.Eight combined with four is the same as twelve.

Bạn đang xem: Thuật ngữ toán tiếng anh tiểu học

5.2 Subtraction (phép trừ)

Những bí quyết nói 30 – 7 = 23 bởi tiếng Anh:

Thirty minus seven equals twenty-three.Seven is less than thirty is twenty-three.The difference between thirty và seven is twenty-three.

Xem thêm: Những Bài Hát Hay Về Học Trò Hay Nhất, Nhung Bai Hat Hay Nhat Ve Tuoi Hoc Tro

5.3 Multiplication (phép nhân)

Những cách nói 5 x 6 = 30 bằng tiếng Anh

Five sixes are thirty.Five times six is/equals thirty.Five multiplied by six equals thirty.The product of five & six amounts to lớn thirty.

5.4 Division (phép chia)

Những phương pháp nói trăng tròn ÷ 4 = 5 bằng tiếng Anh

Four into twenty goes five (times).Twenty divided by four is/equals five. The quotient of twenty and four is five.

Làm thân quen và đoạt được Toán giờ Anh một cách tiện lợi với Trí tuệ nhân tạo (AI) của kemhamysophie.comEdu trên đây. Ưu đãi học phí đến 40%!