Bộ sưu tập hình ảnh tuyệt đẹp về đức phật a di đà

      32

Phật A Di Đà là vị Phật được tôn thờ nhiều nhất vào Phật giáo Đại thừa. Tên của Ngài tức thị Vô Lượng thọ – tức là thọ mệnh vô lượng với Vô Lượng quang – ánh nắng vô lượng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trên đây là những hình hình ảnh đẹp độc nhất vô nhị của Đức Phật A Di Đà, quý Phật tử hoàn toàn có thể tải hình ảnh nền Đức Phật A Di Đà đẹp tuyệt vời nhất về năng lượng điện thoại, sản phẩm tính.