Hoa cài mái tóc

      23
Mẹ nước ta mắt ngời sáng sủa quắt nghe đâu đây tiếng vọng chủ quyền Lệ nhạt nhòa song mắt long lanh nghe tin con vẫn tồn tại ngày xanh Một cành hoa em sở hữu mái tóc Anh chuyển em qua quãng đường dài Về thành đô anh may áo cưới Ta yêu mến nhau thi công ngày maị ĐK: Ta yêu thương người, ta yêu đời, ta yêu thương mình, tình mình chớ phai Xin em đừng qua vùng cỏ hoang Xin em đừng, tới các nơi chim xanh hoan ca Cuộc tình nào ko vào tê mê Anh xin em giữ trọn lời thề Tình mình nghèo người đời khen chê Ta thương nhau giữ trọn tình quê

Bạn đang xem: Hoa cài mái tóc


Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Loa Mỹ Cổ Hàng Cực Độc Đây, Cần Bán Vài Đôi Các Bác Ơi! Tham Khảo Ngay Nào

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.