Từ vựng tiếng anh lớp 5

      214

Học giờ đồng hồ Anh sớm thường xuyên cho kết quả cao, trẻ em học nhanh và ghi nhớ thọ hơn. Với bộ từ vựng giờ Anh lớp 5 cùng ngôn từ chắt lọc do kemhamysophie.com dưới đây, bố mẹ sẽ download một lý lẽ hữu ích, giúp các bé bỏng có được vốn từ đầy đủ theo nhà điểm và nỗ lực được các kết cấu câu hay dùng trong tiếp xúc hàng ngày.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 5

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kỳ 1

Học kỳ 1 cùng với 10 unit luân phiên quanh các chủ đề độc đáo về cuộc sống xung quanh sẽ cung cấp cho các bé nhỏ kho tự vựng và mẫu mã câu nhiều dạng.

Unit 1.What's your address?

Trong Unit 1, các nhỏ xíu sẽ học những từ vựng về chủ đề xứ sở và địa chỉ, giúp các bé nhỏ miêu tả được khu vực mình đang sống và làm việc hoặc quê hương của mình.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Nơi chốn

hometown

həʊm.taʊn

quê hương

pretty

ˈprɪt.i

đẹp

quite

kwaɪt

yên tĩnh

modern

ˈmɒd.ən

hiện đại

crowded

ˈkraʊ.dɪd

đông đúc

Địa chỉ

address

əˈdres

địa chỉ

flat

flæt

căn hộ

floor

flɔːr

tầng

lane

leɪn

ngõ

Video kemhamysophie.com phía dẫn:

Mẫu câu hỏi nơi chốn

Các bé xíu sẽ làm cho quen với bài toán hỏi và trả lời về add của mình - mẫu câu rất hữu dụng trong cuộc sống đời thường hàng ngày.

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What’s your address?

I live in + place

Địa chỉ của người sử dụng là gì?

What’s the … like?

It’s + adj

Nơi đó cố gắng nào?

Video kemhamysophie.com hướng dẫn:

Unit 2.I always get up early. What about you ?

Unit 2 sẽ hỗ trợ cho các bạn nhỏ dại nhóm từ mới và mẫu câu hỏi đáp về chuyển động hàng ngày. Các từ chỉ tần suất đi kèm để giúp đỡ các bé xíu diễn tả câu phong phú và đúng đắn hơn.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Từ chỉ hoạt động

do morning exercise

/də/ /ˈmɔː.nɪŋ//ˈek.sə.saɪz/

tập thể thao buổi sáng

brush my teeth

/brʌʃ//maɪ//tiːθ/

đánh răng

wash the face

/wɒʃ//ðiː//feɪs/

rửa mặt

surf the internet

/sɜːf//ðiː//ˈɪn.tə.net/

lướt internet

look for information

/lʊk//fɔːr/ /ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/

tìm tìm thông tin

have a project

/hæv//ə//ˈprɒdʒ.ekt/

làm dự án

Từ chỉ tần suất

always

/ˈɔːl.weɪz/

luôn luôn

usually

/ˈjuː.ʒu.ə.li/

thông thường

often

/ˈɒf.ən/

thường xuyên

sometimes

/ˈsʌm.taɪmz/

thỉnh thoảng

Video kemhamysophie.com phía dẫn:

Mẫu câu hỏi về chúng ta thường có tác dụng gì/ tần suất

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What vị you do…?

S + V + O

Bạn thường làm cái gi …..?

How often …?

I+ always/usually/often/sometimes + ….

Bạn làm việc đó thường xuyên không?

Tôi thường xuyên xuyên/ luôn luôn luôn/ thỉnh thoảng + cồn từ

Video kemhamysophie.com phía dẫn:

Unit 3. Where did you go on holiday?

Unit 3 sẽ mở ra thế giới về các địa danh cho chúng ta nhỏ, giúp các nhỏ xíu có thể diễn đạt kỳ nghỉ của mình. Đồng thời, các bé bỏng sẽ được học về các loại phương tiện giao thông, giúp những con rất có thể trần thuật về kiểu cách mình đi đến những địa điểm đã học.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Kỳ nghỉ

ancient town

/ˈeɪn.ʃənt/ /taʊn/

thị trấn cổ

province

/ˈprɒv.ɪns/

tỉnh

imperial city

/ɪmˈpɪə.ri.əl//ˈsɪt.i/

cố đô

island

/ˈaɪ.lənd/

đảo

Phương luôn thể đi lại

bus

/bʌs/

xe buýt

train

/treɪn/

tàu hỏa

airport

/ˈeə.pɔːt/

sân bay

railway

/ˈreɪl.weɪ/

đường sắt

coach

/kəʊtʃ/

xe ngựa

Mẫu câu về kỳ nghỉ

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

Where bởi vì you go on holiday?

I go to + N ( destination)

Bạn đi đâu vào kỳ nghỉ mát ?

How did you get there?

I went there by + N (vehicle)

Bạn mang đến đó bằng cách nào?

Video kemhamysophie.com phía dẫn:

Unit 4. Did you go lớn the party?

Một năm các bé nhỏ có thể tất cả rất nhiều buổi tiệc với bạn bè của mình. Unit 4 này để giúp các nhỏ kể về buổi tiệc mình đang trải qua 1 cách nhộn nhịp và tự nhiên nhất bằng Tiếng Anh.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Chủ đề bữa tiệc

invite

/ɪnˈvaɪt/

mời

enjoy

/ɪnˈdʒɔɪ/

thưởng thức

cartoon

/kɑːˈtuːn/

hoạt hình

present

/ˈprez.ənt/

quà

Động từ vượt khứ

bought

/bɔːt/

mua

gave

/ɡeɪv/

cho

drank

/dræŋk/

uống

went

/went/

đi

thought

/θɔːt/

nghĩ

Mẫu câu hỏivề bữa tiệc

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

Did you go to lớn the party?

Yes, I did

No, I didn’t

Bạn bao gồm đến buổi tiệc không?

What did you bởi vì at the party?

I + Ved + O

Bạn đã làm gì ở bữa tiệc?

Video kemhamysophie.com hướng dẫn:

Unit 5. Where will you be this weekend?

Kỳ nghỉ ngơi là thời gian được các con mong chờ nhất vào năm. Unit 5 để giúp đỡ các bé học được những từ mới diễn đạt về kỳ nghỉ của bản thân cũng như các mẫu câu để vận dụng một cách thoải mái và tự nhiên nhất vào hội thoại hàng ngày.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Kỳ nghỉ

sunbathe

/ˈsʌn.beɪð/

tắm nắng

explore cave

/ɪkˈsplɔːr//keɪv/

khám phá hang động

build sandcastle

/bɪld//ˈsændˌkɑː.səl/

xây thành tháp cát

Giới từ

in

/ɪn/

trong

on

/ɒn/

trên

by

/baɪ/

gần, cạnh

at

/æt/

Mẫu thắc mắc về kỳ nghỉ

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

Where will you be?

I think I’ll be ...

Bạn vẫn ở đâu?

What will you do?

I think I’ll ….

Bạn sẽ làm gì?

Video kemhamysophie.com phía dẫn:

Unit 6. How many lessons bởi you have today?

Các tiết học tập trên lớp chiếm phần một nửa thời gian hàng ngày của các bạn nhỏ. Sẽ thật tệ nếu các con không thể miêu tả về những tiết học của bản thân mình đúng ko nào? Unit 6 sẽ trang bị cho những con giải pháp để hoàn toàn có thể kể về các tiết học tập một ngày của mình một cách tự nhiên nhất.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Ngày trong tuần

Monday

/ˈmʌn.deɪ/

Thứ hai

Tuesday

/ˈtʃuːz.deɪ/

Thứ ba

Wednesday

/ˈwenz.deɪ/

Thứ tư

Thursday

/ˈθɜːz.deɪ/

Thứ năm

Friday

/ˈfraɪ.deɪ/

Thứ sáu

Tần suất

Once

/wʌns/

Một lần

Twice

/twaɪs/

Hai lần

Three times

/θriː/ /taɪmz/

Ba lần

Mẫu câu về con số và tần suất

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

How many lessons vì chưng you have today?

I have + number + lessons today.

Bạn gồm bao nhiêu tiết học tập trong ngày?

How often vày you have...?

I have …. Once/ twice/ three times a week

Bạn có liên tiếp có ….?

Video kemhamysophie.com hướng dẫn:

Unit 7. How vì chưng you learn English

Unit 7 hỗ trợ cho những con từ bỏ mới về kiểu cách học giờ đồng hồ Anh và các mẫu câu nhằm trò chuyện, share với anh em về cách thức học giờ Anh từng ngày.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Cách học và rèn luyện tiếng Anh.

practise

/ˈprӕktis/

luyện tập

speak

/spiːk/

nói

write

/rait/

viết

vocabulary

/vəˈkӕbjuləri/

từ vựng

listen

/ˈlisn/

nghe

read

/riːd/

đọc

story

/ˈstoːri/

truyện

Mẫu câu về học Tiếng Anh

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

How do you practise…?

I practise …. By + V-ing.

Bạn rèn luyện … bằng cách nào?

Why vì chưng you learn English?

I learn English because...

Tại sao bạn lại học Tiếng Anh?

Video kemhamysophie.com phía dẫn:

Unit 8. What are you reading?

Unit 8 góp các bé xíu miêu tả được những nhân đồ mà các con đã đọc trong số câu truyện cổ tích và giải pháp hỏi đáp về đặc điểm của một nhân vật.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các nhân vật trong truyện

character

/ˈkӕrəktə/

nhân vật

police

/pəˈliːs/

cảnh sát

brave

/breiv/

dũng cảm

smart

/smaːt/

thông minh

generous

/ˈdʒenərəs/

lộng lẫy

gentle

/ˈdʒentl/

lịch thiệp

hardworking

/ˈhɑrdˈwɜr·kɪŋ/

chăm chỉ

Mẫu câu về các nhân đồ trong truyện

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What are you reading?

I’m reading + story name

Bạn vẫn đọc gì vậy?

What’s … like…?

It’s + adj

Nhân trang bị đó vậy nào?

Video kemhamysophie.com phía dẫn:

Unit 9. What did you see at the zoo?

Unit 9 đưa về lượng vốn từ rất thú vị về những con thứ trong sở thú. Sau khoản thời gian học xong Unit này, các con hoàn toàn có thể thoải mái diễn tả về một ngày đi chơi ở sở thú của bản thân mình rồi!

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Động đồ vật trong sở thú

python

/ˈpaiθən/

con trăn

lion

/ˈlaɪ.ən/

sư tử

roar

/rɔːr/

gầm

peacock

/ˈpiːkok/

con công trống

gorilla

/ɡəˈrilə/

khỉ gorilla

panda

/ˈpæn.də/

gấu trúc

trunk

/traŋk/

vòi voi

elephant

/ˈel.ɪ.fənt/

con voi

Mẫu câu về những loài trang bị trong sở thú

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What did you see at the zoo?

I saw ….. At the zoo.

Bạn thấy gì ở sở thú?

When did you go lớn the zoo?

I went there + time

Ban đi sở thú thời điểm nào?

Unit 10. When will thể thao day be?

Thể thao là mối quan tâm của đa số bạn bé dại trong cuộc sống hàng ngày. Unit 10 sẽ trang bị cho các bé bỏng bộ trường đoản cú vựng về các thời điểm dịp lễ và các cuộc thi nói chung, đồng thời, những con cũng học tập được biện pháp hỏi với đáp luân phiên quanh các hoạt động ở trường.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các trường đoản cú về thời điểm dịp lễ và cuộc thi

Independence day

/ˌɪn.dɪˈpen.dəns//dei/

Ngày độc lập

competition

/ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/

cuộc thi

singing contest

/ˈsɪŋ.ɪŋ//ˈkɒn.test/

cuộc thi ca hát

Sport day

/spɔːt//dei/

ngày thể thao

running race

/ˈrʌn.ɪŋ/ /reɪs/

cuộc chạy đua

football match

/ˈfʊt.bɔːl//mætʃ/

trận trơn đá

table tennis

/ˈteɪ.bəl//ˈten.ɪs/

bóng bàn

Mẫu câu về sự kiện sống trường và hoạt động thể thao

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

When will …. Be?

It’ll be on + Date

Sự kiện đó tổ chức vào trong ngày nào?

What are you going to vì on sport day?

I’m going khổng lồ + V-ing.

Tôi dự định sẽ ….

Từ vựng giờ Anh lớp 5 học tập kỳ 2

Đến với học tập kỳ 2, các nhỏ xíu sẽ tiếp xúc với khá nhiều từ new trong đa dạng chủng loại chủ điểm, đồng thời cũng khá được học những mẫu câu hơn, giúp những con linh hoạt hơn khi giao tiếp.

Unit 11: What’s the matter with you?

Unit 11 luân chuyển quanh chủ thể về các vấn đề sức mạnh thường gặp như các căn bệnh khác nhau và bí quyết hỏi thăm sức khỏe của tín đồ khác.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các vấn đề về sức mạnh thường gặp

fever

ˈfiː.vər/

sốt

pain

/peɪn/

cơn đau

headache

/ˈhed.eɪk/

đau đầu

earache

/ˈɪə.reɪk/

đau tai

cough

/kof/

ho

toothache

/tuːθ.eɪk/

đau răng

dentist

/'dentist/

nha sĩ

sore throat

/soː//θrəut/

đau họng

Mẫu câu về các vấn đề về sức khỏe

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What’s the matter with you?

I have a ….

Bạn bị làm thế nào thể?

Video kemhamysophie.com phía dẫn:

Unit 12. Don’t write your bike too fast

Unit 12 để giúp đỡ các bé nhỏ học được cách biểu đạt các dụng cụ và hành động nguy khốn phải kị trong cuộc sống hàng ngày.

Xem thêm: Những Bài Hát Hay Nhất Của Lương Minh Trang, Nghe Tải Album Lương Minh Trang

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Vật dụng nguy nan ở nhà

knife

/naif/

dao

stove

/stəuv/

lò nướng

match

/mӕtʃ/

diêm

burn

/bəːn/

cháy

Hành động nguy nan ở nhà

climb

/klaim/

break

/breik/

bẻ gãy

scratch

/skrӕtʃ/

vết xước

balcony

/ˈbӕlkəni/

ban công

Mẫu câu về sự việc cố xẩy ra ở nhà

Mẫu câu

Cách trả lời

Ý nghĩa

Don’t + V!

Ok, I won’t.

Đừng gồm làm gì

Why shouldn’t I …?

Because you may...

Tại sao tôi kiêng kị việc đó?

Video kemhamysophie.com phía dẫn:

Unit 13. What vì you vày in your freetime?

Unit 13 đem đến một bài học kinh nghiệm hết sức thú vị với chủ thể về các chuyển động trong thời hạn rảnh. Các con cũng được học mẫu thắc mắc và đáp về những hoạt động các bé nhỏ làm khi nhàn rỗi rỗi.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các hoạt động trong thời hạn rảnh

survey

/səˈvei/

khảo sát

free time

/ˌfriː ˈtaɪm/

thời gian rảnh

surf the internet

/sɜːf//ðiː//ˈɪn.tə.net/

lướt internet

do karate

/də//kəˈrɑː.ti/

tập karate

swimming

/ˈswɪm.ɪŋ/

bơi lội

go fishing

/ˈfɪʃ.ɪŋ/

đi câu cá

go hiking

/ˈhaɪ.kɪŋ/

đi leo núi

Mẫu câu về hoạt động trong thời hạn rảnh

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What vì you vì chưng in your không tính phí time?

S+V in my không tính tiền time.

Bạn làm những gì trong thời hạn rảnh?

Unit 14. What happened in the story?

Truyện là đông đảo món ăn lòng tin không thể thiết với các bạn nhỏ. Vậy làm sao để đề cập những câu chuyện ấy bằng Tiếng Anh? Unit này đã trang bị cho các bé đầy đầy đủ “công cụ” để nói lại hoàn hảo một mẩu truyện bằng giờ đồng hồ Anh.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các từ về cách kể một câu chuyện

seed

/siːd/

hạt

watermelon

/ˈwɔː.təˌmel.ən/

dưa hấu

exchange

/ɪksˈtʃeɪndʒ/

trao đổi

princess

/prɪnˈses/

công chúa

castle

/ˈkɑː.səl/

lâu đài

greedy

/ˈɡriː.di/

tham vọng

intelligent

/ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/

thông minh

Mẫu câu về cốt truyện câu chuyện

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What happened in the story?

First,....

Điều gì xảy ra trong mẩu truyện vậy?

What vì you think of…?

I think ...

Bạn nghĩ thế nào về ...

Unit 15. What would you lượt thích to be in the future?

Chắc hẳn từng bạn nhỏ đều bao gồm ước mơ về nghề nghiệp trong tương lai. Unit 15 để giúp đỡ các con có vốn tự vựng và kỹ năng và kiến thức về mẫu câu để miêu tả về ước mơ của mình.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các từ bỏ chỉ nghề nghiệp

future

/ˈfjuː.tʃər/

tương lai

past

/pɑːst/

quá khứ

present

/ˈprez.ənt/

hiện tại

pilot

/ˈpaɪ.lət/

phi công

architect

/ˈɑː.kɪ.tekt/

kiến trúc sư

plane

/pleɪn/

máy bay

spaceship

/ˈspeɪs.ʃɪp/

phi thuyền

Mẫu câu về nghề nghiệp

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What would you like to be in the future?

I would lượt thích to be ….

Bạn mong mỏi làm nghề gì trong tương lai

Unit 16. Where’s the post office?

Trong Unit 16, các bé sẽ học tập được các từ vựng duy nhất số vị trí quen thuộc cũng giống như cách hỏi và đi đường đến những địa điểm đó. Chủ đề này chắc hẳn sẽ rất có ích và thân thuộc để các nhỏ nhắn áp dụng trong cuộc sống đời thường hàng ngày.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các địa điểm

theatre

/'θiətə/

nhà hát

museum

/mjuˈziəm/

bảo tàng

stadium

/ˈsteidiəm/

sân vận động

bus stop

/bas//stop/

bến xe cộ buýt

Vị trí các địa điểm

opposite

/ˈopəzit/

đối diện

between

/biˈtwiːn/

ở giữa

on the corner

/ˈkoːnə/

ở góc

Mẫu câu về địa điểm và phương tiện đi lại giao thông

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

Excuse me! Where is the …?

It’s …..

Xin lỗi! Địa đặc điểm đó ở đâu?

How can I get to…?

Làm cách nào để mang lại …?

Unit 17. What would you like to eat?

Unit 17 sẽ cung cấp vốn từ bỏ vựng về món ăn và các mẫu thắc mắc đáp về sở trường ăn uống của mọi fan xung quanh.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Từ vựng chỉ đồ gia dụng ăn

sausage

/ˈsosidʒ/

xúc xích

butter

/ˈbatə/

grape

/ɡreip/

nho

noodle

/ˈnuːdl/

mỳ

biscuit

/ˈbiskit/

bánh quy

a carton of milk

/milk/

1 hộp sữa

a glass of orange juice

/ˈorindʒ/

1 ly nước cam

Mẫu câu về loại đồ ăn và số lượng

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What would you like to eat/ drink?

I like to eat/ drink ….

Bạn mê thích ăn/ uống gì?

How many/ How much vày you eat/ drink everyday?

I eat/ drink …. Everyday

Bạn ăn/ uống từng nào mỗi ngày?

Video kemhamysophie.com phía dẫn:

Unit 18. What will the weather be like tomorrow?

Thời máu là chủ thể mà chúng ta cần tiếp xúc hàng ngày, cho nên vì vậy nắm được các từ vựng với mẫu câu hỏi về tiết trời là hết sức quan trọng.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Từ chỉ mùa và thời tiết

forecast

/ˈfoːkaːst/

dự đoán

snowy

/'snoui/

trời tuyết

windy

/'windi/

trời gió

foggy

/'fɔgi/

trời sương mù

spring

/spriŋ/

mùa xuân

summer

/ˈsamə/

mùa hè

autumn

/ˈoːtəm/

mùa thu

season

/ˈsiːzn/

mùa

Mẫu câu về thời tiết và mùa

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What will the weather be lượt thích tomorrow?

It will be ….

Thời ngày tiết ngày mai nuốm nào?

Unit 19. Which place would you like to visit?

Unit 19 mở ra bài học về các danh lam, win cảnh tại địa phương. Các bé bỏng sẽ được cung ứng các vốn từ bỏ để diễn tả những địa danh tôi đã đi qua. ở bên cạnh đó, sau Unit này, các con sẽ hoàn toàn có thể thành thành thạo hỏi đáp về những chủ đề xoay quanh khu vực mình muốn/ đã từng có lần tham quan.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Từ chỉ địa điểm ở Hà Nội

pagoda

/pəˈɡəudə/

chùa

bridge

/bridʒ/

cầu

temple

/ˈtempl/

đền

Từ chỉ cảm nhận

expected

/ɪkˈspek.tɪd/

mong đợi

exciting

/ɪkˈsaɪ.tɪŋ/

háo hức

attractive

/əˈtræk.tɪv/

thu hút

Mẫu câu về địa điểm muốn ghé thăm

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

Which place would you lượt thích to visit,... Or….?

I would lượt thích to visit ...

Bạn ao ước ghé thăm vị trí nào , …. Tuyệt ….?

What do you think of…?

I think ...

Bạn suy nghĩ gì về địa điểm này?

Unit 20. Which one is more exciting, life in the đô thị or life in the country?

Unit 12 sẽ giúp các bạn nhỏ học phương pháp so sánh cuộc sống thường ngày ở thành thị cùng nông thôn bởi nhiều từ new và chủng loại câu thú vị.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Từ diễn tả nơi chốn

noisy

/ˈnɔɪ.zi/

ồn ào

busy

/ˈbɪz.i/

bận rộn

expensive

/ɪkˈspen.sɪv/

đắt

quite

/kwaɪt/

yên tĩnh

peaceful

/ˈpiːs.fəl/

yên bình

Mẫu câu so sánh địa điểm

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

Which one is..., … or ….?

I think ...

So sánh 2 vị trí về thuộc 1 vấn đề

Học từ vựng là vô cùng đặc biệt với sự phân phát triển khả năng Tiếng Anh của bé một phương pháp toàn diện. Tuy nhiên, làm cầm nào nhằm ghi nhớ và phát âm chuẩn trọng lượng từ vựng mũm mĩm là thử thách rất lớn. Đặc biệt, cùng với nhiều phụ huynh không có khá nhiều thời gian với bé hoặc bao gồm vốn giờ Anh hạn chế, thì việc cho bé học online bằng một khóa học chất lượng quốc tế của kemhamysophie.com sẽ là 1 trong những lựa chọn tuyệt vời và hoàn hảo nhất để con học xuất sắc hơn ngay tại nhà!

Chương trình bao gồm áp dụng công nghệ nhận diện giọng nói của Google công nghệ I - Speak - technology hiện đại tuyệt nhất trong các phần mềm học giờ Anh ở nước ta hiện nay, có công dụng thu âm giọng hiểu của trẻ, review độ chính xác, chỉ ra các từ cơ mà trẻ đọc chưa tốt, từ kia giúp trẻ kiểm soát và điều chỉnh phát âm thiết yếu xác.

Buổi luyện giao tiếp I-speak, học sinh được nhập vai nhân vật, nói chuyện cùng robot của kemhamysophie.com hoặc thách đấu thẳng với chúng ta khác vẫn online vào hệ thống, tạo môi trường thiên nhiên tương tác giờ đồng hồ Anh hiệu quả cho bé.

Giáo viên huấn luyện đều là giáo viên bản ngữ tới từ Anh - Mỹ, có bởi cấp quốc tế và ghê nghiệm huấn luyện và đào tạo nhiều năm, đảm bảo an toàn chất lượng dạy tối ưu, truyền đạt dễ dàng nắm bắt nhất mang đến bé.

Chương trình học được các chuyên gia nghiên cứu vãn và xây đắp bám ngay cạnh chương trình Sách Giáo Khoa. Vào đó, từng buổi học gồm một video bài xích giảng và các bài rèn luyện để học sinh rèn luyện đầy đủ cả 4 khả năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Bởi vì vậy, chương trình bảo đảm an toàn phù vừa lòng với học viên Việt Nam, mang lại hiệu quả thiết thực với hiệu quả học bên trên lớp.

*
Khóa học online của kemhamysophie.com giúp những con trải nghiệm chất lượng học giờ đồng hồ Anh chuẩn Quốc tế tức thì tại nhà

Để hoàn toàn có thể giúp những con có môi trường xung quanh học giờ Anh chuẩn chỉnh ngay trên nhà, bố mẹ hãy theo dõi fanpage cùng kênh Youtube của kemhamysophie.com để thừa nhận thêm nhiều bài xích giảng hữu ích về từ bỏ vựng tiếng Anh lớp 5 chuẩn chỉnh theo chương trình mới.

Đặc biệt, kemhamysophie.com còn hỗ trợ tài khoản học tập thử trọn vẹn miễn phí cho các bậc phụ huynh hy vọng được trải nghiệm thực tế chương trình. Phụ huynh có thể đk để bé trải nghiệm những bài học thú vui tại đây