Bỏ làm tròn số trong excel

      141
Excel cho kemhamysophie.com 365Excel cho kemhamysophie.com 365 dành cho máy MacExcel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel 2016 for MacExcel for Mac 2011Excel MobileThêm...Ít hơn

Nếu bạn không muốn thấy những vị trí thập phân không cần thiết trong ô vì chúng khiến cho các ký tự ###### xuất hiện hoặc nếu bạn không cần làm tròn số xuống chính xác đến mức cực nhỏ, hãy thay đổi định dạng ô để có được số vị trí thập phân mà bạn muốn.Bạn đang xem: Hướng dẫn làm tròn số trong excel

Hoặc nếu bạn muốn làm tròn số tới đơn vị chính gần nhất, chẳng hạn như hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị, hãy dùng một hàm trong công thức.

Bạn đang xem: Bỏ làm tròn số trong excel

Bằng cách dùng một nút:

Chọn ô mà bạn muốn định dạng.

Trong tab Trang đầu, hãy bấm Tăng vị trí thập phân hoặc Giảm vị trí thập phân để hiện thêm hoặc bớt đi những chữ số sau dấu thập phân.

Bằng cách áp dụng định dạng số dựng sẵn:

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm vào mũi tên kế bên danh sách định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.


*

Trong danh sách Thể loại, tùy thuộc vào kiểu dữ liệu bạn có, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ Phần trăm, hoặc Khoa học.

Trong hộp Vị trí thập phân, hãy nhập số vị trí thập phân mà bạn muốn hiển thị.

Bằng cách dùng hàm trong công thức:

Làm tròn số tới số chữ số mà bạn muốn bằng cách dùng hàm ROUND. Hàm này chỉ có hai đối số (đối số là phần dữ liệu mà công thức cần có để chạy).

Đối số thứ nhất là số mà bạn muốn làm tròn, nó có thể là một tham chiếu ô hoặc một số.

Đối số thứ hai là số chữ số mà bạn muốn làm tròn số đến đó.

Giả sử ô A1 chứa số 823,7825. Để làm tròn số tới đơn vị gần nhất là:

Hàng nghìn

Nhập =ROUND(A1;-3) cho kết quả bằng 1.000

Số 823,7825 nằm gần số 1.000 hơn là số 0 (0 là bội số của 1.000 )

Dùng số âm ở đây bởi vì bạn muốn làm tròn số sang bên trái của dấu thập phân. Điều tương tự áp dụng cho hai công thức tiếp theo làm tròn đến hàng trăm và hàng chục.

Hàng trăm

Nhập =ROUND(A1;-2) cho kết quả bằng 800

Số 800 gần số 823,7825 hơn là số 900. Chúng tôi tin rằng bây giờ bạn đã hiểu.

Hàng chục

Nhập =ROUND(A1;-1) cho kết quả bằng 820

Hàng đơn vị

Nhập =ROUND(A1;0) cho kết quả bằng 824

Dùng số 0 để làm tròn tới chữ số đơn gần nhất.

Phần mười

Nhập =ROUND(A1;1) cho kết quả bằng 823,8

Dùng số dương ở đây để làm tròn số tới số vị trí thập phân mà bạn xác định. Điều tương tự áp dụng cho hai công thức tiếp theo làm tròn đến một phần trăm và một phần nghìn.

Phần trăm

Nhập =ROUND(A1,2) bằng 823,78

Phần nghìn

Nhập = ROUND(A1,3) bằng 823,783

Làm tròn số lên bằng cách dùng hàm ROUNDUP. Hàm này hoạt động giống như hàm ROUND, chỉ khác là luôn làm tròn số lên. Ví dụ: Nếu bạn muốn làm tròn số 3,2 tới 0 vị trí thập phân:

=ROUNDUP(3,2;0) cho kết quả bằng 4

Làm tròn số xuống bằng cách dùng hàm ROUNDDOWN. Hàm này hoạt động giống như hàm ROUND, chỉ khác là luôn làm tròn số xuống. Ví dụ: Nếu bạn muốn làm tròn xuống số 3,14159 tới chữ số thập phân thứ ba:

=ROUNDDOWN(3,14159;3) cho kết quả bằng 3,141

Bạn có thể đặt vị trí dấu thập phân mặc định cho các số trong Tùy chọn Excel.

Trong danh mục Nâng cao, dưới Tùy chọn chỉnh sửa, hãy chọn hộp kiểm Tự động chèn dấu thập phân.

Xem thêm: 30+ Mẫu Thiết Kế Nội Thất Phòng Khách Sang Trọng Hiện Đại, Thiết Kế Nội Thất Phòng Khách Đẹp

Trong hộp Địa điểm, hãy nhập số dương cho các chữ số ở bên phải của dấu thấp phân hoặc số âm cho các chữ số ở bên trái của dấu thập phân.

Để tạm thời thay thế tùy chọn số chữ số thập phân cố định, hãy nhập dấu thập phân khi bạn nhập số.

Để loại bỏ dấu thập phân khỏi số mà bạn đã nhập có áp dụng số chữ số thập phân cố định, hãy làm như sau:

Bấm vào Tùy chọn (Excel 2010 đến Excel 2016) hoặc kemhamysophie.com Office Button > Tùy chọn Excel (Excel 2007).

Trong danh mục Nâng cao, dưới Tùy chọn chỉnh sửa, bỏ chọn hộp kiểm Tự động chèn dấu thập phân.

Trong một ô trống, nhập một số chẳng hạn như 10, 100 hoặc 1.000, tùy vào số chữ số thập phân mà bạn muốn loại bỏ.

Ví dụ: nhập 100 vào ô nếu số chứa hai chữ số thập phân và bạn muốn chuyển số đó thành số nguyên.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Sao chép

*

hoặc nhấn CTRL+C.

Trên trang tính, chọn các ô chứa các số có chữ số thập phân mà bạn muốn thay đổi.

Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên bên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Trong hộp thoại Dán Đặc biệt, bên dưới Thao tác, bấm vào Nhân.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.