Đơn vị kế toán là gì

      116
Đơn vị kế toán tốt thực thể kế toán tài chính (tiếng Anh: Accounting Entity) là đơn vị chức năng kinh tế có tài sản riêng, phụ trách sử dụng và điều hành và kiểm soát tài sản đó và yêu cầu lập báo cáo kế toán.
*

Đơn vị kế toán (Accounting Entity)

Định nghĩa

Đơn vị kế toán trong giờ đồng hồ Anh là Accounting Entity. Đơn vị kế toán hay nói một cách khác là thực thể kế toán là đơn vị chức năng kinh tế tài năng sản riêng, chịu trách nhiệm sử dụng và kiểm soát điều hành tài sản đó và đề nghị lập báo cáo kế toán.

Bạn đang xem: Đơn vị kế toán là gì

Đặc trưng

- Khái niệm đơn vị kế toán chỉ ra rằng phạm vi kinh tế tài chính mà kế toán triển khai thu nhận, cập nhật và cung cấp thông tin là từng đơn vị chức năng kế toán nỗ lực thể.

- Đơn vị kế toán có thể là đối chọi vị vận động vì lợi nhuận (doanh nghiệp sản xuất, marketing thương mại dịch vụ, ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tài chính...) hoặc vận động phi roi (trường học, bệnh dịch viện, nhà thờ, tổ chức triển khai phi thiết yếu phủ...)

- Đơn vị kế toán rất có thể có tư biện pháp pháp nhân hoặc không có tư phương pháp pháp nhân.

- Một pháp nhân kinh tế là một đơn vị chức năng kế toán tuy thế ngược lại không hẳn mọi đơn vị kế toán đều có tư phương pháp pháp nhân.

Nội dung

Khái niệm đơn vị kế toán tất cả nội dung như sau:

- Trong quy trình thu nhận, xử lý và cung cấp tin kế toán phải có sự bóc biệt giữa những đơn vị kế toán.

Sự bóc biệt giữa những đơn vị kế toán chỉ ra rằng mỗi một đơn vị kế toán đều có hệ thống report kế toán cá biệt của nó. Kế toán tài chính của đơn vị chức năng nào bắt buộc đứng ở khía cạnh của đơn vị đó để triển khai việc thu nhận, xử lí và cung cấp tin kinh tế - tài chính.

Xem thêm: Shop Giày Mọi Nam Tphcm Giá Tốt Nhất, Top 8+ Shop Giày Lười Nam Đẹp Nhất Tại Tphcm

- Trong quá trình thu nhận, xử lý và báo tin kế toán phải bao gồm sự bóc biệt giữa đơn vị kế toán với những bên liên quan.

Trong quy trình thu nhận, xử lí và hỗ trợ thông tin, kế toán tài chính chỉ ghi nhận những nghiệp vụ tài chính - tài bao gồm của đơn vị kế toán, không phản chiếu sự kiện tài chính của các bên tương quan như nhà sở hữu, công ty quản lí, tín đồ lao động...

Bất kể công ty sở hữu đơn vị chức năng kế toán chịu trách nhiệm vô hạn xuất xắc hữu hạn với các nghĩa vụ nợ thì kế toán vẫn phải bóc tách biệt gia tài của đơn vị đó cùng với tài sản cá thể của công ty sở hữu.

Hệ quả

Khái niệm đơn vị kế toán dẫn đến những hệ trái sau đây:

- máy nhất: Sự khác biệt nhất định giữa hệ thống kế toán của các đơn vị trong việc ghi thừa nhận những thanh toán giao dịch có cùng thực chất trong thực trạng tương tự, tư đó làm nảy sinh tính thiếu đồng nhất và cực nhọc so sánh.

- đồ vật hai: kế toán tài chính chỉ lâu dài khi đơn vị tồn tại, đồng thời vấn đề xử lí thông tin về các giao dịch cùng bản chất có thể được dựa vào những các đại lý kế toán rất không giống nhau giữa hai trường hợp đơn vị chức năng kế toán thường xuyên hoạt động thông thường và đơn vị kế toán sắp chấm dứt tồn tại (giải thể, thanh lí, phá sản, chia, tách, đúng theo nhất, sáp nhập...)

Từ kia dẫn đến giả thiết 1-1 vị hoạt động liên tục. đưa thiết vận động liên tục gồm xu hướng kéo dài sự trường tồn của đơn vị chức năng kế toán với đưa định rằng đơn vị chức năng sẽ hoạt động liên tục nếu không tồn tại những hội chứng cứ rõ ràng về sự xong xuôi tồn tại của đơn vị chức năng đó.

Giả thiết này có thể chấp nhận được áp dụng hình thức giá nơi bắt đầu trong tính toán và ghi nhận các đối tượng người dùng kế toán, cho phép kế toán ghi nhận thêm những khoản mục nhất định là gia tài khi chúng mang lại công dụng kinh tế tương lai.