Viện thánh kinh thần học quận 2

      13
*
Hoan nghênh Quý vị đến với Thánh gớm Thần học tập Viện!

Với truyền thống cuội nguồn giáo dục và huấn luyện và giảng dạy từ ngôi trường Thánh ghê Đà Nẵng với Thánh ghê Thần học viện chuyên nghành Nha Trang, công ty chúng tôi tập trung trước hết cùng trên hết vào đời sống trọng tâm linh của sv và thử thách sinh viên lao vào sự tuyệt vời trong học tập tập cũng tương tự giúp sinh viên những tài năng mục vụ thực hành.

Bạn đang xem: Viện thánh kinh thần học quận 2

Sinh viên hoàn toàn có thể ghi danh vào Thánh gớm Thần học Viện để học biết làm nạm nào để trở yêu cầu những Cơ Đốc nhân hiệu quả: xác định những ưu tiên trong chương trình của Đức Chúa Trời đến đời sống chúng ta và biết cách tận dụng số đông điều mình học vào sự nghiệp, vào côn trùng tương giao cá nhân với Chúa và vào mục vụ của mình.

Những lịch trình học của Viện đáp ứng sự linh hoạt mà lại sinh viên nên để sẵn sàng cho tương lai phụ thuộc nền tảng quá khứ của mình. Sv sẽ hoàn thành xong những năng lực tiếp xúc cộng đồng và giảng dạy, phát triển khả năng tư vấn, và mở rộng tài năng lãnh đạo cũng như xây dựng lực lượng hoạt động. Sinh viên cũng biến thành khám phá rất nhiều phương cách new để tăng tốc và mở rộng mục vụ từ mọi giáo sư đầy khiếp nghiệm. đặc biệt hơn nữa, sinh viên thuộc sẽ thao tác làm việc với một ban giáo sư nhận thấy rằng sự học hành thật sự bắt đầu không nên tại bàn học mà trên đầu gối của từng người.

Trên hết, công ty chúng tôi muốn dưng vinh hiển đến Đức Chúa Trời là Đấng ban cho công ty chúng tôi cơ hội để trang bị mang lại sinh viên để họ hoàn toàn có thể phục vụ Đấng Christ, mở mang vương quốc của Ngài.

Mục sư Nguyễn tài năng - Viện Trưởng

Bạn đã sẵn sàng vâng theo tiếng Chúa điện thoại tư vấn và dưng mình theo học tập Lời Ngài chưa?CÔNG NHẬN

Thánh ghê Thần học viện là hội viên chấp thuận của Hiệp Hội các Trường Đại Học với Chủng Viện Cơ Đốc Độc Lập (Association of Independent Christian Colleges và Seminaries) và đã được Hội Đồng giáo dục Đại Học cùng Hướng Nghiệp bốn Thục nằm trong Tiểu Bang California (California Bureau for Private Postsecondary & Vocational Education) hoàn toàn gật đầu để vận động như một học viện Tôn giáo theo bộ luật giáo dục và đào tạo Tiểu bang California, Hoa Kỳ – CEC (California Education Code) quy định 94739.

Địa chỉ liên lạc:
AICCS4617 Briargate Dr, St Charles, MO 63304(636) 922-1810 | www.aiccs.orgBPPVE400 R Street, Suite 5000, Sacramento, CA 95814(916) 445-3427 | www.bppve.ca.govVÀI NÉT LỊCH SỬ

Hội Thánh Tin Lành việt nam được thành lập và hoạt động hơn 100 năm vừa qua vẫn đang trở nên tân tiến công tác trang bị và đào tạo người giao hàng Chúa. Công tác nầy giữ một vai trò sinh sống còn và ra quyết định để duy trì và cải tiến và phát triển Hội Thánh. Thánh khiếp Thần học Viện ban đầu từ năm 1919 với Trường khiếp Thánh Đà Nẵng rồi đến Thánh khiếp Thần học viện chuyên nghành Nha Trang cho tới năm 1976. Trong thời gian đó, số đông những nhà lãnh đạo và Mục sư của Hội Thánh Tin Lành nước ta đều đã được giảng dạy tại đây.

Sau hơn 25 năm cách trở do toàn cảnh đất nước, Thánh ghê Thần học viện chuyên nghành thuộc Giáo phân tử Phước Âm kết hợp (C&MA) nước ta – Hoa Kỳ đã được mở cửa để tiếp tục truyền thống cao tay nầy, quan trọng để giảng dạy và cung cấp những Mục sư với nhân sự Cơ Đốc mang lại Hội Thánh Tin Lành tại vn và hải nước ngoài trong cầm kỷ XXI.

Xem thêm: Cách Trả Thù Người Yêu Cũ Ngọt Ngào, Đáng Mặt Đàn Ông, Alpha Male Là Gì

SỨ MẠNG

Thánh ghê Thần học Viện, trường tởm Thánh cùng Thần Học chấp thuận thuộc Giáo hạt Phước Âm Liên Hiệp vn – Hoa Kỳ, kết cầu để chuẩn bị những tín đồ nam, người phụ nữ cho mục vụ của Phúc Âm Đức Chúa Jêsus Christ và đến sự trở nên tân tiến của vương quốc Ngài thân vòng Hội Thánh việt nam tại Hoa Kỳ, Việt Nam, cùng các nước nhà khác. Viện ủng hộ sứ mạng lịch sử của Hội Thánh Tin Lành nước ta và của Hội truyền đạo Phước Âm Liên Hiệp. Sứ mệnh nầy được phản hình ảnh trong Ban Giáo sư, Ban quản ngại Trị, Ban Điều hành, bè đảng sinh viên, và lịch trình giảng dạy.

QUAN ĐIỂM THẦN HỌC

Thánh gớm Thần học viện chuyên nghành dạy cùng một giáo lý với thần học tập Tin Lành chính thống như Hội Thánh Tin Lành việt nam tại Việt Nam. Xung quanh ra, Thánh gớm Thần học tập Viện cũng đều có cùng giáo lý với thần học Tin Lành như Hội tuyên giáo Phước Âm Liên Hiệp, đang đem Tin Lành đến việt nam vào vào đầu thế kỷ 20 và thành lập và hoạt động Hội Thánh Tin Lành việt nam tại đây.

TUYÊN NGÔN ĐỨC TIN

Chúng tôi tin:1. Chỉ gồm một Đức Chúa Trời là Đấng toàn hảo, hiện tại hữu đời đời kiếp kiếp trong cha thân vị: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, cùng Đức Thánh Linh.2. Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời thật cùng Con tín đồ thật. Ngài được hoài thai do Thánh Linh, sinh bởi nữ giới đồng trinh Mari. Ngài đã bị tiêu diệt trên thập tự giá, là Đấng vô tư thay mang đến kẻ không công bình, như một của lễ thế thế, và tất cả những ai tin dấn Ngài đông đảo được xưng vô tư nhờ máu Ngài. Ngài đang sống lại từ bỏ kẻ bị tiêu diệt theo lời tởm Thánh. Hiện tại nay, Ngài ngồi bên hữu Đấng Tôn Nghiêm, làm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cao niên của bọn chúng ta. Ngài sẽ tái lâm để cấu hình thiết lập Vương quốc công bao gồm và hòa bình của Ngài.3. Đức Thánh Linh là 1 trong thân vị Thánh, được sai xuống để tại trong, phía dẫn, dạy dỗ, ban năng lượng cho tín hữu cùng thuyết phục trần thế về tội lỗi, về sự việc công bình, và về việc phán xét.4. Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, vô ngộ từ bỏ nguyên bản, đã được khám phá từng lời vị Đức Chúa Trời, là việc mặc khải tương đối đầy đủ của ý hy vọng Ngài cho sự cứu rỗi loại người. Kinh Thánh tùy chỉnh thiết lập một quy phương pháp thánh và duy nhất cho đức tin và sự thực hành của Cơ Đốc nhân.5. Con bạn đã được dựng nên theo hình hình ảnh Đức Chúa Trời, đang sa ngã trong sự ko vâng phục, chính vì thế phải gánh lấy sự chết thân xác và trọng điểm linh. Mọi bạn đều được hiện ra trong bản tính tội lỗi, bị phân làn khỏi cuộc sống của Đức Chúa Trời, với chỉ có thể được cứu nhờ sự đền tội của Đức Chúa Jêsus Christ. Phần của những kẻ không nạp năng lượng năn, vô tín là sự hình phạt đời đời trong sự khốn khổ rất có thể nhận thức, nhưng phần đa ai tin dìm Chúa hầu như ở trong nụ cười và hạnh phúc đời đời.6. Sự cứu vãn rỗi vẫn được đáp ứng cho mọi tín đồ trong Đức Chúa Jêsus Christ. phần nhiều ai ăn năn tội, và tin nhấn Ngài sẽ tiến hành tái sinh bởi vì Đức Thánh Linh, được nhận món quà sự sống đời đời, với trở nên con cái của Đức Chúa Trời.7. Theo ý ước ao Đức Chúa Trời, mọi cá nhân tin mọi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, được thánh hóa hoàn toàn, được phân làn khỏi tội vạ và nắm gian, được biệt riêng mang lại ý hy vọng Đức Chúa Trời, nhờ đó sẽ nhận được năng quyền để sống đời sống thánh khiết và ship hàng Chúa hữu hiệu. Điều nầy vừa là một sự chuyển đổi vừa là một kinh nghiệm tiệm tiến được thực hiện trong đời sống fan tín hữu theo sau sự tin nhận.8. Sự quan phòng được tiến hành trong công tác cứu vớt chuộc của Đức Chúa Jêsus Christ để trị lành thân thể hư hoại. Sự cầu nguyện và xức dầu cho những người bệnh được dạy trong Thánh Kinh, là quánh ân mang lại Hội Thánh trong thời đại nầy.9. Hội Thánh bao hàm tất cả những người tin Đức Chúa Jêsus Christ, được cứu vớt nhờ huyết Ngài và được tái sanh trong Đức Thánh Linh. Đấng Christ là Đầu của Thân Thể, tức là Hội Thánh đã được Ngài không nên phái đi khắp cố giới để làm chứng, giảng Tin Lành cho gần như dân tộc. Hội Thánh địa phương là một Thân Thể vào Đấng Christ của rất nhiều tín hữu hiệp nhau để thờ phượng Đức Chúa Trời, sẽ được khai sáng nhờ vào Lời của Đức Chúa Trời, để ước nguyện, thông công, chào làng Tin Lành, vâng theo giáo huấn của Chúa về lễ báp-têm cùng tiệc thánh.10. Sẽ có được thân thể phục sinh của người vô tư và không công bình, với fan công bình, được sống lại để phi vào sự sống, với những người không công bình, sinh sống lại để lấn sân vào sự phán xét.11. Sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus Christ sắp đến xảy ra là một trong những sự kiện cá thể có thể thấy được vào thời chi phí thiên hy niên. Đây là mong muốn hạnh phước của tín đồ tín hữu với là lẽ thật chân thật khích lệ mỗi người vào nếp sống thánh khiết với sự giao hàng trung tín.(Trích tự “Tuyên Ngôn Đức Tin” của Hội Phước Âm câu kết – the Christian & Missionary Alliance)

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Thánh gớm Thần học viện có một cửa hàng rộng 18,000 bộ vuông, trưng bày tại số 314 S. Brookhurst Street, Anaheim, CA 92804. Cửa hàng nầy bao hàm các lớp học, thư viện, phòng ốc, văn phòng điều hành, tuyển chọn sinh – nhập học, và một giảng con đường với 200 vị trí ngồi. Ko kể ra, Viện còn có hai cư xá sinh viên rộng lớn 13,600 cỗ vuông, trưng bày tại 2283 W. Lincohn Avenue cùng 605 N. Alamo Street, Anaheim, CA. Cửa hàng Viện cách Little Saigon chỉ 5 dặm. Đây là 1 trung trung ương thương mại, văn hóa, chủ yếu trị, và tôn giáo của cộng đồng người Việt lớn số 1 ở hải ngoại. Quý vị có thể dễ dàng sử dụng xa lộ Riverside (91) hoặc Santa Ana (I-5) để đến khu học xá.

Thư viện của Viện chứa khoảng tầm 16,000 tài liệu được thu xếp theo thư mục, hầu như thuộc về lãnh vực Thần học với Thánh Kinh. Kế bên ra, Thánh gớm Thần học viện cũng có thể sử dụng tài liệu thư viện với phần đa Trường sau đây, hầu sinh viên có thể tham khảo tài liệu Thánh Kinh và Thần học khi cần:

Biola University, La Mirada (CA)Hope International University, Fullerton (CA)Golden Gate Theological Seminary, SC Ext., Brea (CA)