Các kiểu tóc cổ trang trung quốc

      131
Cái này lúc edit hết sức hay chạm mặt phải này :3 nhưng mà có một trong những kiểu B.Y còn không nghe bao giờ, sẽ bổ sung cập nhật thêm. Ngày hôm trước edit còn tồn tại kiểu “Lưu tô kế” nữa, khá đẹp^^


Bạn đang xem: Các kiểu tóc cổ trang trung quốc

*
" data-medium-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e59e82e68c82e9abbb.jpg?w=213" data-large-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e59e82e68c82e9abbb.jpg?w=328" />
*
" data-medium-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e58f8ce4b8abe9abbb.jpg?w=214" data-large-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e58f8ce4b8abe9abbb.jpg?w=327" />
*
" data-medium-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e99a8fe4ba91e9abbb.jpg?w=213" data-large-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e99a8fe4ba91e9abbb.jpg?w=426" />
*
" data-medium-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e58d95e89eba.jpg?w=214" data-large-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e58d95e89eba.jpg?w=330" />
*
" data-medium-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e9a39ee5a4a9e9abbb.jpg?w=213" data-large-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e9a39ee5a4a9e9abbb.jpg?w=600" />
*
" data-medium-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e799bee59088e9abbb.jpg?w=213" data-large-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e799bee59088e9abbb.jpg?w=426" />
*
" data-medium-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e59e82e9ac93e58886e88296e9abbb.jpg?w=213" data-large-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e59e82e9ac93e58886e88296e9abbb.jpg?w=329" />
*
" data-medium-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e5878ce8999ae9abbb.jpg?w=212" data-large-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e5878ce8999ae9abbb.jpg?w=325" />
*
" data-medium-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e58583e5ae9de9abbb.jpg?w=220" data-large-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e58583e5ae9de9abbb.jpg?w=328" />

Xem thêm: Hoàng Hôn Dịu Dàng Tập Cuối

*
" data-medium-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e9ab98e99b84e9abbb.jpg?w=213" data-large-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e9ab98e99b84e9abbb.jpg?w=600" />
*
" data-medium-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e5a095e9a9ace9abbb.jpg?w=212" data-large-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e5a095e9a9ace9abbb.jpg?w=328" />
*
" data-medium-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e580ade5a095e9abbb.jpg?w=214" data-large-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e580ade5a095e9abbb.jpg?w=326" />
*
" data-medium-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/middle_20110606_2f5d107e3dc97acfaac4l8lka2nv7sei.jpg?w=214" data-large-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/middle_20110606_2f5d107e3dc97acfaac4l8lka2nv7sei.jpg?w=329" />
*
" data-medium-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e58d81e5ad97e9abbb.jpg?w=211" data-large-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e58d81e5ad97e9abbb.jpg?w=325" />
*
" data-medium-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e5b08fe4b8a4e68a8ae5a4b4.jpg?w=212" data-large-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e5b08fe4b8a4e68a8ae5a4b4.jpg?w=326" />
*
" data-medium-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e88eb2e88ab1e586a0.jpg?w=213" data-large-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e88eb2e88ab1e586a0.jpg?w=426" />
*
" data-medium-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e4b8a4e68a8ae5a4b4.jpg?w=213" data-large-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e4b8a4e68a8ae5a4b4.jpg?w=329" />
*
" data-medium-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e587a4e586a0.jpg?w=215" data-large-file="https://kemhamysophie.com.files.kemhamysophie.com.com/2015/08/e587a4e586a0.jpg?w=327" />
*
Đăng vày Yuu