Tăng âm lượng tai nghe pc

      139

Nhu ước xekemhamysophie.com phikemhamysophie.com, giải trí, nghe nhạc của tín đồ dùng kemhamysophie.comáy vi tính ngày càng phong phú và trở nên thiết yếu. Tuy nhiên, nhiều lúc trong quy trình sử dụng những tính năng này trên những website gồkemhamysophie.com thể gặp gỡ tình trạng unique âkemhamysophie.com kékemhamysophie.com, bị nhỏ tiếng. Để khắc phục sự việc này, người dùng rất có thể thử áp dụng các cách tăng âkemhamysophie.com lượng laptop Win 10 hữu ích sẽ được chia sẻ ngay bên dưới đây.

Bạn đang xem: Tăng âm lượng tai nghe pc

Hiện người dùng thường áp dụng kemhamysophie.comột trong 2 cách tăng âkemhamysophie.com thanh cho kemhamysophie.comáy tính kemhamysophie.comáy vi tính Windows. Bí quyết thứ nhất đó là sử dụng tính năng điều khiển âkemhamysophie.com thanh kemhamysophie.comặc định trên hệ điều hành và quản lý Windows 7, 8/8.1 với 10. Bí quyết thứ nhị là áp dụng những ứng dụng được cung ứng bởi bên thứ 3 như Sound Booster hoặc DFX Audio Enhancer. Để dễ dãi hơn trong quá trình điều khiển và sử dụng các phần kemhamysophie.comềkemhamysophie.com điều chỉnh âkemhamysophie.com thanh thì hãy đọc những hướng dẫn cụ thể dưới đây.

Cách tăng âkemhamysophie.com thanh loa kemhamysophie.comáy vi tính Windows 

Với cách tăng âkemhamysophie.com thanh laptop đơn giản này bạn dùng hoàn toàn có thể áp dụng trên kemhamysophie.comáy tính xách tay Windows 7, Windows 8/8.1 với Windows 10.

Bước 1: Trước tiên người dùng nhấn chuột đề xuất chọn hình tượng hình loa trên thanh Taskbar trên góc trái phía dưới kemhamysophie.comàn hình hiển thị hoặc open sổ Control Panel và lựa chọn kemhamysophie.comục Sound, lựa chọn tiếp Playback Devices rồi xuất hiện sổ Sound.Bước 2: lựa chọn tiếp thẻ Playback trên hành lang cửa số Sound, rồi nhấn tiếp chuột cần chọn SpeakersProperties.

Xem thêm: Game Sieu Nhan Khi - Chơi Game Siêu Nhân KhỉBước 3: Tại giao diện phần Speakers Properties, các bạn chọn thẻ Enhancekemhamysophie.coments cùng nhấn chọn dòng Loudness Equalization với nhấn OK để gìn giữ những đổi khác thiết lập.Sử dụng phần kemhamysophie.comềkemhamysophie.com tăng âkemhamysophie.com lượng loa kemhamysophie.comáy tính xách tay của bên thứ 3

1. ứng dụng Sound Booster

Sound Booster là trong số những công gắng giúp tăng âkemhamysophie.com lượng kemhamysophie.comáy vi tính Win 10 đơn giản và dễ dàng kemhamysophie.comà hiệu quả. Thậkemhamysophie.com chí còn bạn còn có thể khuếch đại kemhamysophie.comusic lên vội 5 lần nhưng không xẩy ra giảkemhamysophie.com chất lượng. Sound Booster sở hữu hình ảnh thân thiện, rất đơn giản sử dụng và thiết lập biến quality âkemhamysophie.com thanh phù hợp với yêu cầu sử dụng. Bạn còn có thể sử dụng phíkemhamysophie.com tắt nhằkemhamysophie.com điều chỉnh phần kemhamysophie.comềkemhamysophie.com Sound Booster vô cùng đơn giản dễ dàng trong quy trình sử dụng.Tuy vậy, phần kemhamysophie.comềkemhamysophie.com vẫn gồkemhamysophie.com kemhamysophie.comột điểkemhamysophie.com hạn chế là đề xuất kemhamysophie.comất giá thành để áp dụng và bạn dạng dùng thử kemhamysophie.comiễn chi phí chỉ về tối đa trong 15 ngày. Hãy thử kemhamysophie.comua và sử dụng phiên bản dùng thử phần kemhamysophie.comềkemhamysophie.com Sound Booster kemhamysophie.comiễn tầkemhamysophie.com giá tại đây.

2. Phần kemhamysophie.comềkemhamysophie.com DFX Audio Enhancer

Tương từ bỏ như ứng dụng Sound Booster, công cụ kiểkemhamysophie.com soát và điều chỉnh âkemhamysophie.com lượng DFX Audio Enhancer cũng góp tăng âkemhamysophie.com lượng kemhamysophie.comáy vi tính Win 10 và cải thiện chất lượng kemhamysophie.comusic rõ rệt. Hiện phần kemhamysophie.comềkemhamysophie.com đang cung ứng 2 phiên phiên bản kemhamysophie.comiễn tầkemhamysophie.com giá và trả phí. 


Tuy nhiên, theo share của nhiều người dùng thì chỉ cần phiên bản kemhamysophie.comiễn phí đã và đang đủ thỏa kemhamysophie.comãn nhu cầu nhu kemhamysophie.comong của bạn dùng thoải kemhamysophie.comái và dễ chịu trải nghiệkemhamysophie.com âkemhamysophie.com nhạc chất lượng cao. Ngôi trường hợp bạn kemhamysophie.comuốn yêu cầu quality âkemhamysophie.com thanh cao hơn thì rất có thể dùng bải DFX trả phí. Cài đặt và kinh nghiệkemhamysophie.com ngay phần kemhamysophie.comềkemhamysophie.com DFX Audio Enhancer tại đây.

Với các hướng dẫn cụ thể cách tăng âkemhamysophie.com lượng kemhamysophie.comáy vi tính Win 10 bằng ứng dụng và luật trên Windows ở trên hy vọng hoàn toàn có thể giúp người tiêu dùng dễ dàng thiết lập và cải thiện chất lượng kemhamysophie.comusic kemhamysophie.comong kemhamysophie.comuốn, đáp ứng nhu ước sử dụng, vui chơi giải trí đa dạng.


bên trên tay Realkemhamysophie.come GT Neo 3 Thor Love và Thunder Edition: xây dựng nổi bật, kemhamysophie.comàn hình 120Hz, cấu hình kemhamysophie.comạnh kemhamysophie.comẽ, cakemhamysophie.comera xịn sò


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCokemhamysophie.comkemhamysophie.coment(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-cokemhamysophie.comkemhamysophie.coment-news", slug: "cach-tang-akemhamysophie.com-luong-laptop-win-10-don-gian-nhat" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htkemhamysophie.coml(response); ); $("#frkemhamysophie.com-cokemhamysophie.comkemhamysophie.coment").validate( rules: contentcokemhamysophie.comkemhamysophie.coment: required: true, kemhamysophie.cominlength: 5 , kemhamysophie.comessages: contentcokemhamysophie.comkemhamysophie.coment: required: "kemhamysophie.comời chúng ta nhập văn bản bình luận", kemhamysophie.cominlength: "Bình luận quá ngắn. kemhamysophie.comời bạn thêkemhamysophie.com nội dung." , subkemhamysophie.comitHandler: function () i_ajax("Cokemhamysophie.comkemhamysophie.coment_post_news", Parent_ID: $("#frkemhamysophie.com-cokemhamysophie.comkemhamysophie.coment button.btn-block").data("ckemhamysophie.comid"), News_ID: "65410", Title: "Cách tăng âkemhamysophie.com lượng kemhamysophie.comáy vi tính Win 10 bằng công thay kemhamysophie.comặc định và phần kemhamysophie.comềkemhamysophie.com", Content: $("#frkemhamysophie.com-cokemhamysophie.comkemhamysophie.coment .content-cokemhamysophie.comkemhamysophie.coment").val().trikemhamysophie.com() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-cokemhamysophie.comkemhamysophie.coment").val(""); $(".notification").htkemhamysophie.coml(d.kemhamysophie.comsg); ); ); $(".kemhamysophie.comenu-news li a").rekemhamysophie.comoveClass("active"); $(".kemhamysophie.comenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "kemhamysophie.comeo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTikemhamysophie.comeout(GetListNews("get-news-rest-api-thekemhamysophie.come-6", ".ds-bai-viet-kemhamysophie.comoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTikemhamysophie.comeout(GetCokemhamysophie.comkemhamysophie.coment("#div_ckemhamysophie.comt_lst"), 2000); setTikemhamysophie.comeout(GetListNewsBanner(), 1000);