Tờ khai quyết toán thuế tndn

      89
Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN năm 2017 và các phụ lục kèm theo 03-1A, 03-2A trên phần mềm HTKK, chi tiết từng chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán TNDN.

Bạn đang xem: Tờ khai quyết toán thuế tndn

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 mẫu 03/TNDN đưa ra tiết từng chỉ tiêu trên tờ khai và các phụ lục kèm theo như 03-1A/TNDN, 03-2A/TNDN trên phần mềm HTKK mới nhất hiện nay.

Bước 1:

- Các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK (Lưu ý phải làm bên trên phần mềm HTKK new nhất)

- Chọn “Thuế Thu nhập Doanh Nghiệp” -> Chọn “Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN)” -> lựa chọn "Kỳ tính thuế" -> Chọn các phụ luc như: 03-1A/TNDN, 03-2A/TNDN (nếu chuyển lỗ)...

*
*

Cách lập bỏ ra tiết từng chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN:

Chỉ tiêu - Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế TNDN:

- tiêu chí này phản ánh tổng số lợi nhuận thực hiện của cơ sở sale trong kỳ tính thuế theo khí cụ của luật pháp về kế toán.

Chú ý: ko phải nhập vào chỉ tiêu này -> Các bạn sẽ làm bên trên PL 03-1A/TNDN (hoặc 1B, 1C) kế tiếp ấn "GHI" -> phần mềm sẽ tự động hóa cập nhật số sang chỉ tiêu A1.

- Các bạn phải nhập vào mặt PL 03–1A/TNDN tất cả như: Doanh thu, bỏ ra phí, các khoản giảm trừ…=> địa thế căn cứ để nhập vào Phụ lục 03-1A/TNDN là "Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất khiếp doanh" trong report tài thiết yếu của dn bạn và Bảng tạo ra số tài khoản.

*

Chỉ tiêu – các khoản điều chỉnh tăng doanh thu:

- tiêu chuẩn này phản nghịch ánh tất cả các khoản điều chỉnh dẫn cho tăng lợi nhuận tính thuế bởi vì sự biệt lập giữa những quy định của pháp luật về kế toán cùng thuế, bao gồm các khoản được khẳng định là doanh thu để tính thuế TNDN theo lao lý của điều khoản thuế TNDN nhưng mà không được ghi dìm là doanh thu trong kỳ theo lý lẽ của chuẩn mực kế toán về doanh thu.

- tiêu chuẩn này cũng phản bội ánh những khoản bớt trừ lệch giá được gật đầu đồng ý theo cơ chế kế toán nhưng mà không được đồng ý theo nguyên tắc của pháp luật thuế.

Chỉ tiêu – túi tiền của phần lệch giá điều chỉnh giảm:

- tiêu chuẩn này làm phản ánh toàn bộ các giá cả liên quan mang lại việc tạo ra các khoản doanh thu được ghi thừa nhận là lệch giá theo cơ chế kế toán tuy thế được điều chỉnh giảm lúc tính thu nhập cá nhân chịu thuế vào kỳ theo các qui định của giải pháp thuế TNDN.

- Điển hình độc nhất vô nhị của các giá thành này là các khoản chi liên quan đến lệch giá đã được đưa vào doanh thu tính thuế của các năm kia (các khoản doanh thu này sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng ở chỉ tiêu - bớt trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước).

Chỉ tiêu – các khoản chi không được trừ khi khẳng định thu nhập chịu thuế:

- chỉ tiêu này phản nghịch ánh toàn thể các khoản túi tiền không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo biện pháp của biện pháp thuế TNDN

Cụ thể: Các khoản bỏ ra phí ko được trừ lúc tính thuế TNDN

Chỉ tiêu - Thuế thu nhập cá nhân đã nộp cho chỗ thu nhập nhận được ở nước ngoài:

- chỉ tiêu này được lấy từ dòng “Tổng cộng” tại cột (6) bên trên Phụ lục 03-4/TNDN tất nhiên Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Ví dụ:

- công ty A của việt nam có đầu tư chi tiêu vào một doanh nghiệp chế tạo ở Thái Lan. Trong thời điểm 2017, doanh nghiệp A được nhận một khoản cổ tức tương đương 1.400 triệu đồng. Số thuế thu nhập đã nộp tại Thái Lan đối với số cổ tức này là 600 triệu vnd (thuế suất là 30%).

- trong trường phù hợp này doanh nghiệp A đã ghi vào chỉ tiêu này số thuế các khoản thu nhập đã nộp tại vương quốc của những nụ cười là 600 triệu đồng.

Chỉ tiêu - Điều chỉnh tăng thu nhập do xác minh giá thị trường đối với giao dịch liên kết:

Chỉ tiêu – những khoản điều chỉnh làm tăng thu nhập trước thuế khác:

- tiêu chuẩn này đề đạt tổng số tiền của các điều chỉnh khác (chưa được kiểm soát và điều chỉnh tại những chỉ tiêu từ bỏ mang lại ) vì chưng sự khác biệt giữa chế độ kế toán và pháp luật thuế TNDN dẫn mang lại làm tăng tổng các khoản thu nhập trước thuế.

Một số ngôi trường hợp điển hình nổi bật được kê khai vào chỉ tiêu này:

i) Lãi chênh lệch tỉ giá của các khoản nợ yêu cầu thu, nợ đề xuất trả có thời hạn bên dưới 12 tháng đã tiến hành trong năm tính thuế cùng được chuyển vào thu nhập của năm kia theo cơ chế kế toán nhưng chưa đưa vào các khoản thu nhập chịu thuế của năm ngoái (do lãi chênh lệch tỉ giá ăn năn đoái chưa thực hiện của những khoản nợ bắt buộc thu, đề nghị trả ngắn hạn không thuộc diện chịu đựng thuế TNDN).

Ví dụ:

So với thời gian bán hàng, công ty B nhận được một khoản lãi là 40 triệu đ do chênh lệch tỉ giá, mà lại về mặt kế toán tài chính do doanh nghiệp B đang ghi nhấn 5 triệu vnd trong năm 2017 nên doanh nghiệp B chỉ ghi nhấn tiếp 35 triệu vnd vào thu nhập trong thời gian 2018.

Về phương diện thuế, bởi vì khoản lãi chênh lệch tỉ giá chỉ 5 triệu được ghi dìm trong báo cáo thu nhập của năm 2017 chưa chịu đựng thuế thu nhập vì chưa thực hiện nên trong thời gian 2018 lúc khoản lãi này đã được thực hiện (vì người tiêu dùng đã thanh toán) nên doanh nghiệp phải cùng khoản này vào thu nhập chịu thuế. Khoản lãi chênh lệch tỉ giá này sẽ được ghi vào tiêu chuẩn này - thể hiện là 1 trong những khoản tăng lợi nhuận chịu thuế.

Lưu ý: Chỉ những khoản lãi vạc sinh vị chênh lệch tỉ giá hối đoái do nhận xét lại các khoản nợ buộc phải trả gồm gốc nước ngoài tệ trong tiến trình từ khi tạo nên giao dịch cho đến thời điểm được reviews lại bắt đầu được ghi vào chỉ tiêu này. Chênh lệch tỉ giá bán từ khi nhận xét lại cho tới thời điểm tiến hành (thực thanh toán) vẫn được trình bày trong báo cáo Kết quả marketing trong năm đề xuất không được bao hàm trong chỉ tiêu này.

ii) các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế TNDN cơ mà doanh nghiệp hạch toán thẳng vào các quỹ.

Chỉ tiêu : Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu - sút trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước:

- tiêu chuẩn này phản bội ánh những khoản lệch giá được hạch toán trong report Kết quả sale năm ni của cơ sở sale nhưng đã đưa vào lợi nhuận để tính thuế TNDN của những năm trước.

Ví dụ:

Theo ví dụ như trên: doanh nghiệp Kế toán Thiên Ưng vào năm năm 2016 đã cam kết hợp đồng phân phối 2 mẫu ô tô với mức giá trị 350 triệu đồng/chiếc. Doanh nghiệp đã xuất hoá 1-1 trong năm năm nhâm thìn nhưng xe pháo được giao đến khách hàng trong tháng 3 năm 2017. Ngân sách chi tiêu sản xuất của 2 cái xe này là 300 triệu đồng/chiếc.

Về mặt kế toán, trị giá hai cái xe này được ghi nhận là lợi nhuận trong năm 2017. Tương ứng, giá cả sản xuất của hai chiếc xe này cũng rất được ghi vào chi phí giá vốn mặt hàng bán trong năm 2017.

tuy vậy vì công ty lớn đã xuất hoá solo trong năm 2016 nên theo phương tiện của pháp luật thuế TNDN trị giá chỉ hai loại xe này được xem là doanh thu để tính thuế TNDN của năm 2016. Vậy công ty A đang phải kiểm soát và điều chỉnh giảm lợi nhuận của 2 dòng xe này là 700 triệu đ trong lệch giá tính thuế trên Tờ khai từ quyết toán thuế TNDN của năm 2017.

Vậy doanh nghiệp A đang ghi phần lệch giá điều chỉnh bớt là 700 triệu đồng vào tiêu chí này. Phần giảm ngân sách do kiểm soát và điều chỉnh giảm lệch giá được thể lúc này chỉ tiêu “Chi mức giá của phần lợi nhuận điều chỉnh giảm” - tiêu chuẩn .

Chỉ tiêu – chi phí của phần lợi nhuận điều chỉnh tăng:

- chỉ tiêu này phản chiếu toàn bộ chi phí trực tiếp tương quan đến việc tạo ra các khoản doanh thu điều chỉnh tăng đang ghi vào tiêu chuẩn - các khoản kiểm soát và điều chỉnh tăng lệch giá - của Tờ khai quyết toán thuế TNDN. Các khoản túi tiền được điều chỉnh tại tiêu chuẩn này hầu hết là túi tiền giá vốn hàng chào bán hoặc giá cả sản xuất sản phẩm. Tiêu chuẩn này cũng phản ánh các khoản ngân sách chi tiêu chiết khấu thương mại dịch vụ được giảm trừ lợi nhuận theo chuẩn chỉnh mực kế toán, nhưng không được sút trừ lợi nhuận mà được đưa túi tiền theo luật của nguyên lý thuế TNDN.

Lưu ý:

(i)+ lúc lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN, ví như cơ sở marketing điều chỉnh tăng giỏi giảm doanh thu thì cơ sở sale đồng thời phải tiến hành điều chỉnh tăng hay giảm giá thành để bảo đảm an toàn nguyên tắc túi tiền phải phù hợp với doanh thu.

(ii)+ lúc lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN, cơ sở kinh doanh phải đối chiếu với tờ khai của các năm trước để xác định các khoản doanh thu nào vạc sinh trong thời hạn tài chính bây giờ nhưng đã đưa vào lệch giá tính thuế của năm kia để thực hiện điều chỉnh phù hợp.

Chỉ tiêu – những khoản kiểm soát và điều chỉnh làm bớt lợi nhuận trước thuế khác:

- tiêu chuẩn này đề đạt tổng những khoản kiểm soát và điều chỉnh khác ngoài các khoản điều chỉnh đã nêu tại các chỉ tiêu trường đoản cú mang lại của Tờ khai quyết toán thuế TNDN dẫn đến sút lợi nhuận chịu thuế. Những điều chỉnh này có thể bao gồm:

i) những khoản trích trước vào túi tiền năm trước theo chế độ kế toán nhưng chưa được đưa vào ngân sách để khẳng định thu nhập chịu đựng thuế do chưa xuất hiện đủ hoá solo chứng từ. Lịch sự năm sau khoản thời gian các khoản này đang thực chi, cơ sở kinh doanh được quyền đưa các khoản này vào đưa ra phí. Vì các giá cả này sẽ được chuyển vào report kết quả marketing của thời gian trước nên ko được đưa vào report kết quả kinh doanh của năm nay. Vì vậy, cơ sở kinh doanh sẽ thực hiện điều chỉnh tăng ngân sách chi tiêu để thể hiện các khoản chi này.

ii)Khoản lỗ chênh lệch tỉ giá chỉ ngoại tệ (thực hiện tại trong năm) vẫn được đưa vào báo cáo kết quả sale của năm trước theo chế độ kế toán nhưng chưa được ghi nhấn vào giá cả khi xác minh thu nhập chịu đựng thuế của các năm ngoái do không thực hiện.

Ví dụ:

Theo bề ngoài tại cơ chế kế toán hiện hành thì tại thời gian lập report tài chính cuối năm, công ty phải đánh giá lại khoản nợ ngắn hạn trên theo tỉ giá tại ngày cuối năm. Các khoản lãi/lỗ do reviews lại khoản nợ ngắn hạn được ghi thừa nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh trong năm.

Khi lập report tài bao gồm năm 2016, công ty ghi thừa nhận một khoản lỗ chênh lệch tỉ giá chỉ do nhận xét lại khoản nợ thời gian ngắn trên vào báo cáo kết quả kinh doanh một khoản là 155 triệu đồng. Khoản lỗ này sẽ không được gửi vào ngân sách để khẳng định thu nhập chịu đựng thuế vào năm năm 2016 do chưa triển khai và doanh nghiệp đã kiểm soát và điều chỉnh giảm ngân sách chi tiêu khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm 2016.

Do khoản lỗ của khoản nợ thời gian ngắn đã đích thực phát sinh những năm 2017 nên công ty được đưa các khoản lỗ kia vào ngân sách để xác minh thu nhập chịu đựng thuế của năm 2017. Khi lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN đến năm 2017, doanh nghiệp phải điều chỉnh tăng lỗ vị chênh lệch tỉ giá ăn năn đoái so với khoản nợ mua sắm chọn lựa trả đủng đỉnh là 155 triệu đồng và ghi vào tiêu chí này. Số liệu này bởi với số lỗ chênh lệch tỉ giá hối đoái do đánh giá lại số dư của khoản nợ mua sắm trả chậm đã bị nockout trừ khi tính các khoản thu nhập chịu thuế của năm 2016.

Lưu ý: Chỉ những khoản lỗ phân phát sinh bởi vì chênh lệch tỉ giá bán trong tiến trình từ khi phát sinh giao dịch cho đến thời điểm được đánh giá lại bắt đầu được ghi vào chỉ tiêu này. Chênh lệch tỉ giá bán từ khi review lại cho tới thời điểm triển khai (thực thanh toán) sẽ được biểu lộ trong report kết quả sale trong năm cần không được bao hàm trong tiêu chí này.

Cơ sở marketing phải thực hiện việc thống kê giám sát các khoản lỗ vẫn phát sinh nhưng không đưa vào chi tiêu để xác định thu nhập chịu thuế của năm ngoái cho từng số tiền nợ phải thu, nợ yêu cầu trả thời gian ngắn có gốc ngoại tệ được tiến hành trong năm. Số tổng sẽ được ghi vào tiêu chuẩn này.

iii) túi tiền khấu hao các tài sản thắt chặt và cố định là xe ô tô chở fan từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ: xe hơi dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để triển khai mẫu với lái thử cho kinh doanh ô tô) có giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng đã triển khai trích khấu hao không còn theo chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao gia tài cố định, mặc dù theo chính sách thuế TNDN thì doanh nghiệp lớn chỉ được tính vào ngân sách chi tiêu được trừ so với phần trích khấu hao khớp ứng với nguyên giá bán từ 1,6 tỷ việt nam đồng trở xuống. Vì thế khi lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN, cơ sở sale phải sa thải phần ngân sách chi tiêu trích khấu hao tương ứng với nguyên giá bán vượt bên trên 1,6 tỷ đồng để đưa vào chỉ tiêu B11-Các khoản kiểm soát và điều chỉnh làm bớt lợi nhuận trước thuế khác trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Như vậy vào trường vừa lòng này trên report kết quả kinh doanh đã thể hiện giá cả trích khấu hao theo chế độ quản lý, thực hiện và trích khấu hao gia sản cố định, mặc dù khi lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN cơ sở kinh doanh phải sa thải phần túi tiền khấu hao ko được trừ lúc tính thuế theo khí cụ của hiện tượng thuế TNDN

iiii) những khoản thu từ cổ tức, lợi nhuận được phân chia từ vận động liên doanh links trong nước sau khi đã nộp thuế TNDN.

Trong trường đúng theo cơ sở marketing mua cp trên thị trường chứng khoán thì khoản các khoản thu nhập từ lợi nhuận được chia (cổ tức) thu được từ những việc sở hữu các cổ phiếu này cũng rất được loại trừ thoát khỏi thu nhập chịu đựng thuế. Riêng rẽ thu nhập từ các việc chuyển nhượng các cổ phiếu sẽ nên cộng vào thu nhập cá nhân chịu thuế.

Xem thêm: 5 Bí Ẩn Rợn Người Mà Gamer Ước Mình Không Bao Giờ Tìm Thấy, Game Mã Số Bí Mật 6

iiiii) những khoản các khoản thu nhập khác không hẳn chịu thuế theo cách thức của cơ quan chính phủ ví dụ các khoản thu nhập từ trái phiếu thiết yếu phủ, công trái ...

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này sẽ dựa trên sổ kế toán cụ thể của phần thu nhập từ hoạt động tài bao gồm và hoạt động chi tiêu dài hạn.

Ví dụ:

Công ty A gồm góp vốn vào một liên doanh, một phù hợp đồng thích hợp tác sale và bên cạnh đó có đầu tư chi tiêu vào cổ phiếu trên thị phần chứng khoán.

Trong năm 2017, công ty A được phân chia lợi nhuận từ liên doanh là 2 tỉ cùng từ phù hợp đồng hòa hợp tác kinh doanh là 3 tỉ.

Do liên doanh là một pháp nhân chủ quyền có nhiệm vụ nộp thuế TNDN theo bề ngoài của quy định trước khi bỏ ra trả lợi nhuận đến chủ đầu tư nên công ty A sẽ không phải nộp thuế TNDN lần nữa đối với phần lợi nhuận nhận được từ công ty liên doanh.

Hợp đồng thích hợp tác kinh doanh không đề nghị là pháp nhân nên những bên đối tác tự phụ trách về các khoản thuế đối với phần cống phẩm được chia. Do vậy công ty A sẽ bắt buộc nộp thuế thu nhập cá nhân trên khoản roi được phân chia từ đúng theo đồng hợp tác và ký kết kinh doanh.

Vậy roi từ hoạt động không thuộc diện chịu đựng thuế TNDN năm 2017 của người tiêu dùng A là 3 tỉ

Công ty A sẽ ghi khoản thu nhập không chịu đựng thuế là 3 tỉ vào tiêu chí này để điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế.

Chỉ tiêu : Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu – thu nhập cá nhân chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh:

- chỉ tiêu này đề đạt tổng số thu nhập chịu thuế từ vận động kinh doanh và chuyển động khác (không bao hàm thu nhập từ vận động chuyển nhượng không cử động sản) và khấu trừ chuyển lỗ của cơ sở marketing trong kỳ tính thuế.

Chú ý:Nếu phần mềm không tự động hóa cập nhật số liệu vào tiêu chí này các bạn phải nhập bằng tay vào chỉ tiêu này.Chỉ tiêu này được xác định theo công thức: = -

Chỉ tiêu : Phần mềm tự động cập nhật

Chỉ tiêu - Thu nhập chịu thuế: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu – thu nhập cá nhân miễn thuế: là khoản thu nhập cá nhân được miễn quanh đó vào thu nhập tính thuế trong thời gian theo luật của công cụ thuế TNDN. Cầm cố thể:

Xem tại đây: Các khoản thu nhập cá nhân được miễn thuế TNDN

Chỉ tiêu : Phần mềm sẽ tự động cập nhật

Chỉ tiêu – Lỗ trừ hoạt động SXKD được chuyển vào kỳ:

-Phần mềm sẽ tự động cập nhật từ PL 03-2A, chúng ta phải chuyển lỗ trên phụ lục 03-2A/TNDN.

- Nếu dn bạn năm trước lỗ, năm nay lãi và bạn muốn chuyển lỗ từ năm trước lịch sự thì bạn phải nhập vào PL 03-2A (Lưu ý: Chỉ chuyển lỗ khi năm có lãi)

Chỉ tiêu - Lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ cùng với lãi của hoạt động SXKD:

- chỉ tiêu này phản chiếu số lỗ từ vận động chuyển nhượng bất động sản sau khoản thời gian bù trừ với các khoản thu nhập từ chuyển động chuyển nhượng không cử động sản, nếu như bù trừ không không còn thì liên tiếp được bù trừ với lãi của vận động sản xuất gớm doanh. Chỉ tiêu này được lấy từ tiêu chuẩn <11a> bên trên Phụ lục 03-5/TNDN tất nhiên tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Chỉ tiêu – Thu nhập tính thuế: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu – Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có):

Phần mềm sẽ tự động cập nhật từ PL 03 – 6

- Nếu dn bạn có trích lập quỹ khoa học công nghệ thì các bạn nhập vào PL 03 – 6

Chỉ tiêu : Phần mềm sẽ tự động cập nhật

Chỉ tiêu – các khoản thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 22% (bao có cả thu nhập được vận dụng thuế suất ưu đãi):

Chỉ tiêu – thu nhập cá nhân tính thuế tính theo thuế suất 20% (bao bao gồm cả các khoản thu nhập được vận dụng thuế suất ưu đãi):

- Là thu nhập tính thuế của những doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo dụng cụ của điều khoản Việt nam giới (kể cả hợp tác và ký kết xã, đơn vị chức năng sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại có tổng lệch giá năm không thực sự 20 tỷ đồng.

Chú ý: sau khoản thời gian đã xác định được thuế suất của DN, Nếu xuất hiện thêm chỉ tiêu C4 dương -> Thì các bạn phải nhập bằng tay số tiền ởChỉ tiêu vào trên đây (Chỉ tiêu C8)

Chỉ tiêu – thu nhập cá nhân tính thuế theo thuế suất không ưu đãi:

- Là thu nhập cá nhân tính thuế từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại vn hoặc từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại không ưu tiên khác.

Chỉ tiêu – Thuế suất không chiết khấu khác (%):

- chỉ tiêu này đề đạt thuế suất đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí) là 50%; ngôi trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp phát hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của bao gồm phủ áp dụng thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp 40%.

Chỉ tiêu : Phần mềm sẽ tự động cập nhât.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN chênh lệch do vận dụng mức thuế suất ưu đãi:

- Cơ sở kinh doanh được tận hưởng tự xác định các đk được hưởng trọn thuế suất ưu đãi, nút thuế suất được hưởng, số chênh lệch vị được tận hưởng mức thuế suất khác các mức thuế suất thuế TNDN không khuyến mãi nêu trên.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN được miễn, sút trong kỳ:

- Cơ sở sale tự xác định các đk được miễn thuế, mức miễn giảm thuế và thời hạn miễn giảm thuế theo nguyên lý của phương pháp thuế TNDN tại những Phụ lục (Phụ lục số 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN.

Chỉ tiêu - Số thuế TNDN được miễn, bớt theo Hiệp định:

- chỉ tiêu này phản chiếu số thuế TNDN được miễn, sút theo hiệp nghị tránh tấn công thuế nhị lần của nước cam kết kết hiệp định với Việt Nam.

Chỉ tiêu - Số thuế được miễn, giảm không tuân theo Luật thuế TNDN:

- chỉ tiêu này nên ánh số thuế TNDN được miễn, giảm theo Nghị quyết, đưa ra quyết định của Thủ tướng chính phủ và các trường hợp được miễn, sút khác không tuân theo Luật thuế TNDN.

Chỉ tiêu - Số thuế thu nhập cá nhân đã nộp ở nước ngoài được trừ vào kỳ tính thuế:

- tiêu chí này phản ảnh số thuế TNDN đang nộp ở quốc tế được phép giảm trừ vào số thuế TNDN của hoạt động sản xuất sale trong kỳ.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN từ chuyển động chuyển nhượng bất động sản:

- chỉ tiêu này đề đạt số thuế TNDN phát sinh buộc phải nộp từ chuyển động chuyển nhượng bất động sản trong kỳ tính thuế cùng được xác minh căn cứ tiêu chuẩn <15> bên trên Phụ lục 03-5/TNDN đương nhiên Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN đề nghị nộp không giống (nếu có):

- tiêu chuẩn này phản ảnh số thuế TNDN nên nộp trường đoản cú các chuyển động khác ngoài vận động SXKD và hoạt động chuyển nhượng bđs nêu trên.

- Ví dụ: Theo cách thức của nguyên tắc thuế TNDN thì trong thời hạn 5 năm, kể từ thời điểm trích lập, nếu Quỹ cải tiến và phát triển khoa học và technology không được sử dụng hoặc áp dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục tiêu thì doanh nghiệp nên nộp túi tiền nhà nước phần thuế TNDN tính bên trên khoản các khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không thực hiện hoặc áp dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó. Thuế suất thuế TNDN dùng để làm tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho khách hàng trong thời gian trích lập quỹ. Doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN tính bên trên phần các khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục tiêu để điều bào tiêu chuẩn này.

Chỉ tiêu : Số thuế TNDN đã tạm nộp vào năm: Phần mềm tự động câp nhật.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN của hoạt động sản xuất ghê doanh:

- chỉ tiêu này phản chiếu số thuế TNDN tạm thời nộp trong thời gian của vận động SXKD, sẽ là số thuế TNDN còn lại sau khi đã bù trừ hết với những khoản thuế nợ năm trước chốt mang lại 31/1(năm tài chính trùng năm dương lịch) và các khoản thuế phát sinh những năm từ hoạt động SXKD.- những chứng từ bỏ nộp thuế được xem từ ngày đầu năm tài chính cho đến ngày lắp thêm 30 kể từ ngày chấm dứt năm tài chính.

Chú ý: Các bạn phải nhập bằng tay vào chỉ tiêu này (Các bạn tự tính mặt ngoài rồi nhập vào trên đây nhé)

Ví dụ:Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng. Trong thời gian 2017có những chứng từ bỏ nộp chi phí thuế TNDN của vận động sản xuất sale như sau:

=> Chỉ cộng số chi phí thuế TNDN cơ mà tạm nộp trong những năm nhé. Còn số tiền thuế TNDN nộp của năm kia hoặc tầm nã thu ... Thì không được nhập vào CHỈ TIÊU E1 này nhé.Vậy số thuế TNDN tạm nộp trong thời hạn 2017 của hoạt động sản xuất sale để ghi vào tiêu chuẩn được khẳng định bằng: 25+30+40+15 = 110 triệu đồng.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN từ chuyển động chuyển nhượng không cử động sản:

- riêng rẽ quyết toán thuế năm 2014, số thuế TNDN nhất thời nộp trong những năm được khẳng định trên đại lý số kê khai tạm tính của 3 quý trong năm 2014 và số thuế còn lại sau khi đã bù trừ hết với các khoản thuế nợ năm ngoái chốt cho 31/1(năm tài bao gồm trùng năm dương lịch) và những khoản thuế vạc sinh trong thời gian của vận động chuyển nhượng bất động.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN cần nộp khác (nếu có):

- chỉ tiêu này đề đạt số thuế TNDN tạm nộp trong năm từ các chuyển động khác ngoài vận động SXKD và chuyển động chuyển nhượng bất động sản nêu trên sau thời điểm đã bù trừ không còn với những khoản thuế nợ năm ngoái chốt đến 31/1(năm tài thiết yếu trùng năm dương lịch) và các khoản thuế phạt sinh trong thời hạn có thuộc tiểu mục.

Cuối cùng:

- sau thời điểm kê khai hoàn thành các bạn chỉ cần thân yêu đến 2 chỉ tiêu đó là: Chỉ tiêu và Chỉ tiêu

- Nếu chỉ tiêu mà dương: Đây là số tiền thuế TNDN mà doanh nghiệp phải nộp

- Nếu tiêu chí mà âm (ở vào ngoặc): Đây là số tiền thuế TNDN mà doanh nghiệp nộp thừa. (Không phải nộp, các bạn có thể làm thủ tục hoàn hoặc chuyển lịch sự kỳ sau).

Chỉ tiêu : Đây là số tiền chênh lệch giữa số thuế TNDN còn phải nộp (ở chỉ tiêu G) cùng với 20% số thuế TNDN phải nộp (ở chỉ tiêu H).

- Nếu chỉ tiêu : Mà âm thì ko sao. Nếu dương: Thì các bạn sẽ bạn bị phạt chậm nộp số tiền này. Công thức tính số tiền phạt này được thể hiện rõ tại Chỉ tiêu

Như vậy:

- Nếu 2 tiêu chí và chỉ tiêu mà dương thì các bạn phải cộng tổng số tiền ở 2 chỉ tiêu G + m2 để đi nộp

Ví dụ:

Công ty bạn trong thời điểm đã tạm nộp là 110 tr (có chứng từ nộp tiền nhé tức là có giấy nộp chi phí vào túi tiền nhà nước). Nhập số tiền này vào Chỉ tiêu E1: 110tr

- tuy vậy Chỉ tiêu D là: 171tr (Số tiền phải nộp theo tờ khai quyết toán)

-> Tức là doanh nghiệp bạn phải nộp thêm 61tr nữa. Số tiền này thể hiện trên Chỉ tiêu G: 61tr

=> Như vậy sẽ xuất hiện Chỉ tiêu H: 171tr x 20% = 34,2tr (Đây là 20% của số thuế phải nộp theo quyết toán).

=> Xuất hiện Chỉ tiêu I = G – H = 61tr – 34,2tr = 26,8tr.

=> Kết luận: Các bạn phải nộp số thuế ở chỉ tiêu G: 61tr.

Đồng thời: dn bạn bị tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế chênh lệch từ 20% trờ lên ở Chỉ tiêu I: 26,8tr

-> Số tiền này được tính cụ thể ở Chỉ tiêu M.

*

=> Chỉ tiêu mét vuông = 777.200

=> Như vậy: dn bạn phải nộp 61tr (ở chỉ tiêu G) + 777.200 (ở chỉ tiêu M2)

Các bạn muốn được tra cứu hiểu một cách chuyên sâu với học bí quyết tiết kiệm giá thành thuế bắt buộc nộp đến DN hoàn toàn có thể tham gia: Khóa học thực hành thực tế kế toán thuế